ประกาศคะแนนสอบ สทศ. และวิชาเฉพาะ กสพท ของเด็ก 61

(9 วิชาสามัญ/ GAT-PAT /O-NET ม.6 / วิชาเฉพาะ กสพท )

เลือกสนามสอบที่สนใจ

08-04-61 9-วิชาสามัญ-ประกาศผลแล้ว

02-04-61-gatpat-61-ประกาศผล

O-NET 61

03-04-61 กสพท-ประกาศผลแล้ว

08-04-61 9-วิชาสามัญ-ประกาศผลแล้ว

 • 9 วิชาสามัญ
 • 9 วิชาสามัญ
 • 9 วิชาสามัญ

ตรวจสอบคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ได้ที่

  ระบบ 9 วิชาสามัญ สทศ. คลิกที่นี่

  ระบบ E-Score ลิกที่นี่

ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561
สถิติคะแนน 9 วิชาสามัญ 61
จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2561
ช่วงคะแนน 9 วิชาสามัญ 61
02-04-61-gatpat-61-ประกาศผล

 • GAT-PAT
 • GAT-PAT
 • GAT-PAT

ตรวจสอบคะแนน GAT-PAT ปี 2561 ได้ที่

  ระบบ GAT-PAT สทศ. คลิกที่นี่

  ระบบ E-Score คลิกที่นี่

ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT-PAT ปี 2561
สถิติ GAT-PAT 61
จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ปี 2561
GAT-PAT 61
O-NET 61

 • O-NET ม.6
 • O-NET ม.6
 • O-NET ม.6

ตรวจสอบคะแนน O-NET ม.6 (สอบ มี.ค.61) ได้ที่

  ระบบ O-NET ม.6 รายบุคคล คลิกที่นี่

  ระบบ E-Score คลิกที่นี่

คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.6 (สอบ มี.ค. 61)
วิชา คะแนนเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย)
ภาษาไทย 49.25
สังคมศึกษา 34.70
ภาษาอังกฤษ 28.31
คณิตศาสตร์ 24.53
วิทยาศาสตร์ 29.37
จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน O-NET ม.6
o-net dek61
03-04-61 กสพท-ประกาศผลแล้ว

 • วิชาเฉพาะ กสพท
 • วิชาเฉพาะ กสพท
 • วิชาเฉพาะ กสพท

ตรวจสอบคะแนน วิชาเฉพาะ กสพท ปี 2561 ได้ที่

  ระบบการสอบ กสพท  คลิกที่นี่

สถิติการสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปี 2561
(แก้ไข) คะแนน กสพท 61
* อัปเดตข้อมูลสถิติวิชาเฉพาะ กสพท เมื่อ 8 พ.ค. 61