WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

พี่ช้าง

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์

ผู้ก่อตั้ง WE BY THE BRAIN

we-tutors1

MATHS EXPERT

we-tutors1

ศษ.บ MATHS

ด้วยประสบการณ์การสอน 28 ปี สอนให้นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำมาแล้วหลายแสนคน

we-tutors-พี่ช้าง
we-tutors

ติวเตอร์รับเชิญในโครงการชั้นนำต่างๆ และ โครงการระดับประเทศ

– รับเชิญติวนักเรียนให้กับ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับมาม่า และ NATION GROUP
– รับเชิญติวในรายการ Student Channel ออกอากาศผ่านช่อง NBT (ช่อง 11)
– รับเชิญติวในรายการ Tutor Channel ออกอากาศผ่านช่อง NBT (ช่อง 11)
– รับเชิญติวเข้มคณิตศาสตร์ ในโครงการรินน้ำใจให้น้องชาวใต้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


ติวเตอร์รับเชิญให้กับโรงเรียนชั้นนำ ในกรุงเทพมหานคร

– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
– โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
– โรงเรียนหอวัง
– โรงเรียนสตรีวิทยา 2
– โรงเรียนเทพศิรินทร์
– โรงเรียนราชิบน
– โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
– โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
– โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
– โรงเรียนทวีธาภิเศก

ติวเตอร์รับเชิญให้กับโรงเรียนชั้นนำ ในต่างจังหวัด

– โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
– โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
– โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
– โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
– โรงเรียน มอดินแดง ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
– โรงเรียนสามัคคีวิทยาลัย จ.เชียงราย
– โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
– โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
– โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
– โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
– โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี