ชนม์นิภา-ชุ่มชวยชนม์นิภา   ชุ่มชวย

สาขา : ชลบุรี
โรงเรียน : สตรีอ่างทอง
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : รับตรง

ชอบเทคนิคที่พี่ ๆ สอน ช่วยให้จำง่าย โดยเฉพาะเรื่องตรีโกณมิติ ถ้าไม่มี WE BY THE BRAIN หนูก็คงมาไม่ถึงจุดนี้ค่ะ

พิมรพี-ปัญญานนทชัยพิมรพี   ปัญญานนทชัย

สาขา : ปิ่นเกล้า
โรงเรียน : โพธิสารพิทยากร
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : รับตรง

พี่ ๆ คอยสอนกระบวนการคิดในแต่ละขั้นตอน ทำให้แก้โจทย์ได้ทุกแนวและย้ำโจทย์สำคัญ ๆ บ่อยมาก รวมถึงหนังสือเรียนที่เป็นระบบและครอบคลุมเนื้อหาชัดเจน รวมถึงการ์ดรวมสูตรช่วยได้มากเลยค่ะ

ศุภาวรรณ-สุพรรณศุภาวรรณ   สุพรรณ

สาขา : พญาไท
โรงเรียน : พิบูลวิทยาลัย
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : รับตรง

ชอบหนังสือสรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ของ WE BY THE BRAIN มาก ๆ ค่ะ หนูอ่านก่อนสอบตลอดเลย

กมลเพชร-สาระโภคกมลเพชร   สาระโภค

สาขา : ร้อยเอ็ด
โรงเรียน : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : MD 02

ประทับใจคอร์สตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์โควตา มข. เพราะได้ฝึกทำโจทย์ตรงกับแนวข้อสอบที่ต้องการ

ณัฐนิชา-ประวิสุทธุ์ณัฐนิชา   ประวิสุทธุ์

สาขา : ร้อยเอ็ด
โรงเรียน : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : MD 02

ประทับใจคอร์ส ULTIMATE ค่ะ พี่ ๆ สอนดีทำให้หนูเข้าใจเนื้อหาที่ได้ดีค่ะ

นภสร-บุญมีเย็นนภสร   บุญมีเย็น

สาขา : ร้อยเอ็ด
โรงเรียน : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : MD 02

ชอบคอร์ส ULTIMATE MATH เพราะทำให้มีความเข้าใจในวิชานี้มากขึ้น ช่วยย้ำในจุดที่ลืม มีโจทย์ให้ฝึกค่อนข้างมาก ช่วยในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้มากค่ะ

เบญจลักษณ์-หิรัญโชติเบญจลักษณ์   หิรัญโชติ

สาขา : ร้อยเอ็ด
โรงเรียน : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : MD 02

ชอบคอร์ส ULTIMATE MATH ค่ะ เพราะเหมือนได้ทบทวนและทำข้อสอบไปพร้อมกัน

พงศ์ภัค-จุรีมาศพงศ์ภัค   จุรีมาศ

สาขา : ร้อยเอ็ด
โรงเรียน : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : MD 02

ชอบคอร์สเพื่อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครับ เพราะเนื้อหาเข้มข้น

ปณิธาน-จิรสุวรรณกุลปณิธาน   จิรสุวรรณกุล

สาขา : ร้อยเอ็ด
โรงเรียน : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยลัยขอนแก่น
โครงการที่สอบติด : MD 02

ประทับใจคอร์สคณิตศาตร์เพื่อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพราะเป็นคอร์สที่ช่วยสรุปและทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ครอบคลุม และทำข้อสอบได้ดีขึ้น

ปวิชญา-โล้เจริญรัตน์ปวิชญา   โล้เจริญรัตน์

สาขา : ศรีสะเกษ
โรงเรียน : สตรีสิริเกศ
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : รับตรง

อยากแนะนำคอร์สตะลุยโจทย์ PAT1 เพราะมีโจทย์หลากหลายและครอบคลุมมากค่ะ

รสิกา-อัศวเมธาพันธ์รสิกา   อัศวเมธาพันธ์

สาขา : ศรีสะเกษ
โรงเรียน : ศรีสะเกษวิทยาลัย
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : รับตรง

เดิมหนูเป็นคนที่ไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์สักเท่าไหร่ แต่พอมาเรียน WE BY THE BRAIN ทำให้หนูเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี ทำให้มุมมองต่อวิชาคำนวณของหนูเปลี่ยนไป และเรียนได้ดีขึ้นค่ะ

นริศรา-เลิศวิมลชัยศิรินริศรา   เลิศวิมลชัยศิริ

สาขา : ศรีสะเกษ
โรงเรียน : สตรีสิริเกศ
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โควตา

พี่ ๆ WE BY THE BRAIN สอนได้สนุกและไม่น่าเบื่อ โดยเฉพาะคอร์สตะลุยโจทย์ เป็นคอร์สที่เหมาะในการเตรียมตัวสอบมากค่ะ

ชัญญา-สรรเพชุดาชัญญา   สรรเพชุดา

สาขา : ร้อยเอ็ด
โรงเรียน : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : MD 02

คอร์สเรียนที่ประทับใจคือ คอร์สฟิสิกส์ และคอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพราะเรียนแล้วเข้าใจค่ะ

วิทวัช--ฉัตรธนาธรรมวิทวัช   ฉัตรธนาธรรม

สาขา : ร้อยเอ็ด
โรงเรียน : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : MD 02

ประทับใจคอร์ส ULTIMATE เพราะมีข้อสอบที่หลากหลาย และน่าสนใจครับ

ณัฏฐณิชา-พงษ์เดชณัฏฐณิชา   พงษ์เดช

สาขาที่เรียน : ร้อยเอ็ด
โรงเรียน : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการที่สอบติด : MD 02

ประทับใจคอร์ส ULTIMATE MATH ค่ะ เพราะเป็นการสรุปรวบรวมโจทย์ที่จะต้องเจอในข้อสอบบ่อย ๆ การสอนก็ไม่เยิ่นเย้อ เรียนเข้าใจและสนุกสนานค่ะ

อภิชัย-อินอ่อนอภิชัย   อินอ่อน

สาขา : ร้อยเอ็ด
โรงเรียน : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : MD 02

ชอบคอร์สตรีโกณมิติที่พี่ช้างสอนครับ เพราะสอนละเอียด สนุกสนานและนำไปใช้ได้จริง

ธนาพงศ์-เสรีรัตน์ธนาพงศ์    เสรีรัตน์

สาขา : ร้อยเอ็ด
โรงเรียน : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : MD 02

ชอบทุกคอร์สครับ เพราะพี่ ๆ สอนเข้าใจ

รัฐกานต์-ศรีหาคลังรัฐกานต์   ศรีหาคลัง

สาขา : ร้อยเอ็ด
โรงเรียน : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณะ : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : MD 02

ประทับใจคอร์ส ULTIMATE MATH เพราะสามารถทบทวนเนื้อหาได้ครบทุกเรื่องในคอร์สเดียว

Top