10 ศัพท์ “รับตรง-แอดมิชชั่น”ที่ DEK 60 ต้องรู้

10 ศัพท์ “รับตรง-แอดมิชชั่น”ที่ DEK 60 ต้องรู้ มีใครยังรู้ไม่ครบบ้างเอ่ย #โควตา/รับตรง/สอบตรง #แอดมิชชั่น #เกณฑ์ขั้นต่ำ #เคลียริ่งเฮ้าส์ #9วิชาสามัญ #สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 #สอบข้อเขียน #คะแนนเฉลี่ยสะสม #สำเนา #คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา ขอบคุณข้อมูลดีดีจากเด็กดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ