รู้ทัน! ประเด็นสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา 61

ชีวะ-วิชาสามัญ-บทที่ออกเยอะ

รู้ทัน! ประเด็นสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา 61

เมื่อข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยาออกทุกบท ทำให้น้อง ๆ ต้องทบทวนเนื้อหาทุกหัวข้อ ในวันนี้พี่วีวี่เลยนำบทที่ออกเยอะ และประเด็นที่มีแนวโน้มจะออกข้อสอบจากสถิติปีก่อน ๆ จากพี่บิ๊ก Biology Expert มาฝากกัน เพื่อให้น้อง ๆ ได้กลับไปทบทวน เน้นย้ำให้ตรงจุด อย่ารอช้า เรามาเริ่มดูที่รูปแบบข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยาในปีนี้กันก่อนค่ะ

รูปแบบข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา จำนวนข้อ คะแนนเต็ม เวลาที่ใช้สอบ เวลาเฉลี่ย / ข้อ
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 100 90 นาที 1:08 นาที

บทที่ออกเยอะในวิชาสามัญ ชีววิทยา

 • เซลล์
 • ระบบเลือด, ระบบประสาท, ระบบสืบพันธุ์
 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • ยีนและโครโมโซม

แนวโน้มประเด็นที่ออกสอบของแต่ละบทในวิชาสามัญ ชีววิทยา

ระบบเลือด และภูมิคุ้มกัน

 • การไหลเวียนของเลือด
 • การให้เลือด (ABO, Rh group)
 • T-cell, B-cell
 • Active, passive immunity

ระบบประสาท

 • การเกิด action potential
 • ระบบสั่งการ somatic, autonomic
 • ตา, หู

ระบบสืบพันธุ์

 • ท่อ, ต่อมที่ผลิต semen
 • Spermatogenesis, Oogenesis
 • ระดับฮอร์โมนระหว่างตกไข่และมีประจำเดือน

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

 • ตำแหน่งของยีนบนโครโมโซม
 • การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตามกฎเมนเดล
 • Linked gene
 • Polygenes
 • Multiple alleles

เซลล์

 • การทำงานของออร์แกแนลต่าง ๆ
 • การลำเลียงสารผ่านเซลล์
 • ความแตกต่างของ mitosis กับ meiosis

การสังเคราะห์ด้วยแสง

 • Cyclic/ non-cyclic e transfer
 • พืช C3, C4, CAM
 • Saturation point
 • Compensation point

วิวัฒนาการ

 • ทฤษฎีวิวัฒนาการ
 • ความถี่จีโนไทป์ในสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก
 • การเปลี่ยนแปลงความถี่จีโนไทป์

ยีน และโครโมโซม

 • อัตราส่วน A, T, C, G ใน DNA
 • เอนไซม์ในกระบวนการ Replication, Transciption, Translation
 • ให้ DNA Template มา แล้วให้เราหาลำดับกรดอะมิโน
 • Mutation ระดับยีน และระดับโครโมโซม

นอกจากนี้พี่วีวี่ยังได้นำตัวอย่างข้อเก่าวิชาสามัญ ชีววิทยามาให้น้อง ๆ ได้ลองฝึกทำด้วยกัน 2 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบเก่า

โครงสร้างใดประกอบด้วย cytoskeleton ชนิดเดียวกัน (วิชาสามัญ ชีววิทยา 57)

 1. hair, nail
 2. cilia, hair
 3. microvilli, nail
 4. microvilli, hair
 5. cilia, microvilli

เฉลย
ข้อ 1.

ในหนูเมื่อสเปิร์มที่มีจีโนไทป์ aBCDE ปฏิสนธิกับไข่ที่มีจีโนไทป์ ABcDe ลูกหลานที่ได้มีโอกาสที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีจีโนไทป์เหมือนกับสเปิร์มจากพ่อ หรือไข่จากแม่เป็นเท่าใด (วิชาสามัญ ชีววิทยา 57)

 1.       12

 1.       14

 1.       18

 1.       116

 1.       132

เฉลย
ข้อ 2.

น้อง ๆ จะเห็นได้ว่าวิชาสามัญ ชีววิทยาจะถามตรง ๆ และแนวซ้ำ ๆ ฉะนั้นน้อง ม.6 คนไหนที่เก็บเนื้อหาครบแล้ว อย่าลืมนำโจทย์ & ข้อสอบเก่า มาฝึกทำจะช่วยให้น้อง ๆ  รู้แนวทางได้

และหากน้อง ๆ มองซ้ายมองขวา หาตัวช่วยอยู่ พี่วีวี่ก็มีคอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ชีววิทยา มาแนะนำค่ะ น้อง ๆ จะได้ฝึกทำโจทย์และแนวข้อสอบแบบเข้มข้น พร้อมเทคนิคที่จะช่วยเสริมความมั่นใจในห้องสอบ ซึ่งใช้เวลาเรียนไม่มาก แต่ได้ความรู้แบบเต็ม ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ