เจาะลึกข้อสอบ ภาษาไทย เตรียมอุดมฯ

เจาะลึกข้อสอบ ภาษาไทย เตรียมอุดมฯ

สวัสดีครับน้อง ๆ ว่าที่ TU80 พบกับพี่ยูเมื่อไหร่ จะต้องมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและการศึกษานะครับ และในครั้งนี้จะต้องถูกใจน้อง ๆ ที่อยากเข้าเตรียมอุดมฯ 2560 อย่างแน่นอน
เพราะพี่ยูจะมาแนะนำ แนวข้อสอบ เตรียมอุดมฯ สำหรับน้อง ๆ ว่าที่ TU80 ทุกคนเลย ว่าแล้วเรามาดูกัน

บทที่เน้นในวิชาภาษาไทย เตรียมอุดมฯ

แผนวิทย์-คณิต


ฉบับที่ 1 = 25 ข้อ
เน้น “หลักภาษา

แผนศิลป์


ฉบับที่ 1 = 25 ข้อ           เน้น “หลักภาษา
ฉบับที่ 2 = 50 ข้อ           เสริม “วรรณคดี

เรื่องที่เน้นในวิชาภาษาไทย เตรียมอุดมฯ (ออกบ่อย)

หลัก (การใช้) ภาษา

เสียงและอักษรแทนเสียง
เสียง พ./ ส./ ว.
อักษรควบ/ อักษรนำ
คำและความหมาย
ชนิดและหน้าที่ของคำ
คำกับปริบท
คำพ้อง-ไวพจน์*
คำยืม ตปท. – ป.*/ ส.*/ ข./ ฯลฯ
การสร้างคำ
ซ้ำ/ ซ้อน/ ประสม/ สมาสแบบสมาส – สมาสแบบสนธิ
ถ้อยคำ/ สำนวน
ที่มาของสำนวน
สำนวนกับสถานการณ์
การจัดกลุ่มจำนวน
ประโยค
โครงสร้างประโยค
เดียว/ รวม/ ซ้อน
ราชาศัพท์
คลังศัพท์
หลักการใช้*
ฉันทลักษณ์
กาพย์/ กลอน/ โคลง/ ฉันท์บางชนิด

วรรณคดี/วรรณกรรม

คุณค่าด้านภาษา
กลวิธีการประพันธ์
ภาพพจน์
จินตภาพ
รสวรรณคดี
คุณค่าด้านความรู้
เกร็ดความรู้
ความเชื่อ
วัฒนธรรม/ ประเพณี
คุณค่าด้านข้อคิด
คุณธรรมที่ปรากฏ

การอ่าน

อ่านจับใจความสำคัญ
หาใจความสำคัญ
สรุปเนื้อเรื่อง
ตั้งชื่อเรื่อง
อ่านตีความ
ตีความเนื้อความ
ตีความคำศัพท์ในเรื่อง
อ่านออกเสียง
คำศัพท์ที่อ่านยาก/ มักอ่านผิดบ่อย

การเขียน

โวหารการเขียน
บรรยาย
พรรณนา
อธิบาย
ข้อบกพร่องของการเขียน
กำกวม
สำนวนต่างประเทศ
การเขียนสะกดคำ
คำศัพท์ยาก ป./ ส.
คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

และน้อง ๆ สามารถดูตัวอย่างโจทย์ ภาษาไทย เตรียมอุดมฯ ได้ที่นี่เลย คลิก
ในตอนนี้น้อง ๆ ว่าที่ TU80 มีเวลาเหลือเพียง 1 เดือนสำหรับการเตรียมตัวก่อนสอบเข้าเตรียมอุดมฯ 2560 พี่ยูจึงแนะนำคอร์สที่เหมาะกับช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ คือ คอร์สโค้งสุดท้าย เพราะเป็นคอร์สที่รวบรวม concept วิธีการ ตกผลึกความรู้อะไรบางอย่างมาแล้ว และบอกแนวข้อสอบด้วย

เรียนอะไรในคอร์สโค้งสุดท้าย
  • Highlight ประเด็นที่มักออกสอบแบบละเอียด
  • ตะลุยโจทย์เดจาวู 2 ชุด รวม 50 ข้อ
  • เห็นแนวโจทย์เก่า เข้าใจแนวโจทย์ใหม่ ๆ
  • เน้นโจทย์ระดับยาก ลุ่มลึก เพิ่มพูนประสบการณ์
  • ปรับ Level ทั้งโจทย์ และตัวเลือก แบบเสมอ/ +
  • เน้น Concept ที่สำคัญ / วิธีคิดวิเคราะห์ Choices
  • ตารางบันทึกปัญหาและความถี่ /สาเหตุของปัญหา
คอร์สกวดวิชา-โค้งสุดท้าย-เตรียมอุดม

คอร์สโค้งสุดท้าย เตรียมอุดมฯ

  • เก็ง       ข้อสอบทั้งหมด โดยพี่ ๆ WE TUTORS
  • เก่ง       ตะลุยโจทย์เข้มข้น เน้นแนวข้อสอบเตรียมฯ
  • แกร่ง    เทคนิคการทำข้อสอบที่แตกต่าง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top