ลงทะเบียน กิจกรรม ติวเข้ม BIO GO ADMISSIONS

we-bio-go-admissions

ติวเข้มครั้งเดียวในรอบปี ติวฟรี BIO ADMISSIONS ใน 9 สาขาทั่วประเทศ สอนโดยพี่บิ๊ก

– เตรียมพร้อมรับมือกับ PAT2 และวิชาสามัญ อย่าง Strong!!
– วิเคราะห์ข้อสอบเก่า Focus ทุกจุด เน้นทุกบทที่ออกบ่อย
– เทคนิคการเตรียมตัวสอบให้พร้อมทุกสนาม

ชวนน้อง ม.5 – ม.6 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมติวสดครั้งนี้ได้โดยคลิกลงทะเบียนออนไลน์ ในสาขาที่น้องต้องการเข้าร่วมกิจกรรมติว

 WE สาขางามวงศ์วาน

วันและเวลาจัดที่ติว

วัน : อาทิตย์ ที่ 10 ม.ค. 59
เวลา : 09.30 – 12.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.)

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติว

สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว)

WE สาขาสุราษฎร์ธานี

วันและเวลาที่จัดติว

วัน : พฤหัสบดี ที่ 14 ม.ค. 59
เวลา : 16.30 – 19.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 16.00 น.)

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติว

สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว)

WE สาขาหาดใหญ่

วันและเวลาที่จัดติว

วัน : เสาร์ ที่ 16 ม.ค. 59
เวลา : 09.30 – 12.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.)

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติว

สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว)

WE สาขาสระบุรี

วันและเวลาที่จัดติว

วัน : เสาร์ ที่ 23 ม.ค. 59
เวลา : 09.30 – 12.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.)

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติว

สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว)

WE สาขาโคราช

วันและเวลาที่จัดติว

วัน : อาทิตย์ ที่ 24 ม.ค. 59
เวลา : 09.30 – 12.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.)

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติว

สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว)

WE สาขาเชียงใหม่

วันและเวลาที่จัดติว

วัน : พุธ ที่ 27 ม.ค. 59
เวลา : 17.00 – 20.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 16.30 น.)

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติว

สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว)

 WE สาขานครสวรรค์

วันและเวลาที่จัดติว

วัน : เสาร์ ที่ 30 ม.ค. 59
เวลา : 09.30 – 12.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.)

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติว

สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว)

 WE สาขาขอนแก่น

วันและเวลาที่จัดติว

วัน : พฤหัสบดี ที่ 4 ก.พ. 59
เวลา : 17.00 – 20.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 16.30 น.)

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติว

สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว)

 WE สาขาชลบุรี

วันและเวลาที่จัดติว

วัน : เสาร์ ที่ 9 ม.ค. 59
เวลา : 09.30 – 12.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.)

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติว

สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว)

Top