ตะลุยข้อสอบ PAT3 ปี 61 – 63

รหัสคอร์ส: aon94t99

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

16.50 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

20.30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ตะลุยข้อสอบ PAT3 ปี 61 – 63  (AON94T99)

คอร์สตะลุยข้อสอบจริง PAT3 เป็นคอร์สที่จะพาน้องตะลุยข้อสอบจริงที่เคยออกสอบในปี 61 – 63 จึงเหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการทบทวนหรือเสริมความแข็งแกร่งในช่วงสุดท้ายก่อนสอบ คอร์สนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ พร้อมรับมือสนามสอบ PAT3 ได้อย่างแน่นอน

ตะลุยข้อสอบ PAT3 ปี 61 – 63

รหัสคอร์ส: aon94t99

1,500 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
Top