ทดลองเรียน : ความถนัดแพทย์

รหัสคอร์ส: DOT94E99

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

2:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงเรียน + 20%

2.30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ทดลองเรียน : ความถนัดแพทย์

“ที่เดียวที่สอนโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์การเป็นแพทย์มากกว่า 10 ปี”

เตรียมพร้อมสอบวิชาเฉพาะที่มีค่าน้ำหนักสูงถึง 30% สำหรับยื่นคะแนน กสพท ได้อย่างมั่นใจเมื่อเรียนคอร์ส “ความถนัดแพทย์” ภายใน 39 ชั่วโมงที่ครบทุก PART ในคอร์สเดียว อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่ครบเข้ม จับประเด็นที่เคยออกสอบ เน้น ย้ำ เก็ง Hot Topic ที่อาจต้องเจอ เสริมเทคนิคและมุมมองที่เฉียบคม ตะลุยโจทย์หลากหลายที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ Part…ใคร “อยากเป็นหมอ” ต้องไม่พลาด !!

คอร์สเดียวครบทุก PART โดยผู้สอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3 คน

สรุปจุดเด่นแต่ละ Part ผู้สอน / ความเชี่ยวชาญ
(1) คณิตศาสตร์และเชาว์ปัญญา

     ข้อสอบไม่ยากเท่า PAT1 แต่ส่วนมากมักจะทำข้อสอบไม่ทัน ต้องผ่านการฝึกทำแนวโจทย์ทั้งที่ออกซ้ำและที่พลิกแพลง เสริมเทคนิคที่จะทำให้น้อง ๆ ทำข้อสอบ PART นี้ได้อย่างรวดเร็วและเก็บคะแนนได้หายห่วง

พี่กอล์ฟ

หนึ่งในทีมผู้สอน
WE MATH และความถนัดทางวิศวกรรม (PAT 3)

(2) ความคิดเชื่อมโยง   

แนวข้อสอบคล้าย GAT เชื่อมโยง ของ สทศ. แต่มีลูกเล่นที่ซับซ้อนและยากกว่ามาก ต้องเสริมวิธีคิดพิเศษที่สกัดและสังเกตได้จากข้อสอบจริงที่ผ่านมา รวมพลังกับเทคนิค “5 Sequences” และ “6 TRANSFORMERS” Part นี้ รุ่นพี่มักเล่าขานว่าควรเก็บคะแนนให้ได้เต็มหรือไม่ควรต่ำกว่า 95%

พี่ยู
ผู้สอน We GAT and We Thai และผู้เขียนคู่มือเตรียมสอบ GAT เชื่อมโยง (Best Seller)
(3) จริยธรรมทางการแพทย์

ส่วนใหญ่มักบ่นว่า หลายข้อมีหลายคำตอบ แต่ความจริงย่อมมีเพียงหนึ่งเดียว เมื่อผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณด้วยมุมมองแพทย์ ซึ่งจะดีมากเมื่อได้เรียนรู้จาก “แพทย์” ผู้มีประสบการณ์จริง

พี่หมอปู

แพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ปฏิบัติการจริงในโรงพยาบาล

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน 

เมื่อสมัครเรียนคอร์ส “ความถนัดแพทย์”  น้องจะได้รับหนังสือเรียนครบทุก PART  รวม 3  เล่ม

1) PART1 ความสามารถด้านการคำนวณ และเชาว์ปัญญา

2) PART2 ความคิดเชื่อมโยง & การอ่านจับใจความและศัพท์วิเคราะห์

3) PART3 จริยธรรมทางการแพทย์

ทดลองเรียน : ความถนัดแพทย์

รหัสคอร์ส: DOT94E99

0 บาท

ผู้สอน

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
  • ประสบการณ์การสอน 19 ปี
อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
  • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
  • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
  • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
  • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
Top