ทดลองเรียน : GAT PACT

รหัสคอร์ส: eot94g99

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

2:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงเรียน + 20%

2:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ทดลองเรียน : GAT PACT  (EOT94G99)

คอร์ส GAT PACT ที่พร้อมให้น้อง ๆ ได้ทดลองเรียนในเนื้อหาและการสอนจริงของพี่นุ้ย ดร.สมิตา หมวดทอง ทั้งยังพร้อมให้น้อง ๆ ได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน

ทดลองเรียน : GAT PACT

รหัสคอร์ส: eot94g99

0 บาท

ผู้สอน

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
ประวัติผู้สอน
Top