GAT GENIUS ฉลาดเชื่อมโยง

รหัสคอร์ส: GON94E99

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

23:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

8 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

28:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

GAT GENIUS ฉลาดเชื่อมโยง (GON94E99)

“GAT 150 เต็มไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเรียนอย่างถูกเทคนิค”

GAT เชื่อมโยง เป็นวิชาที่ไม่มีการสอนในโรงเรียน และลักษณะข้อสอบที่ออกซับซ้อน มีหลายขั้นตอน คอร์สนี้จึงเป็นคอร์สที่จะช่วยให้น้อง ๆ มองทะลุทุกความสัมพันธ์ สามารถรับมือโจทย์ทุกรูปแบบในเวลาอันสั้น รู้ทันทุกจุดที่น้อง ๆ ชอบทำผิด พร้อมเทคนิคการตรวจคำตอบด้วยตนเอง เสริมความแก่งด้วยแบบฝึกหัดเสริม ให้ฝึกทำจนชำนาญ 150 คะแนนอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

GAT GENIUS ฉลาดเชื่อมโยง

รหัสคอร์ส: GON94E99

2,300 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
  • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
  • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
  • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
  • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
Top