ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา วิชาสามัญ

รหัสคอร์ส: lon94a98

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

35:40 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

8 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

43:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา วิชาสามัญ (LON94A98)

“ตะลุยโจทย์เนื้อหาเป็นกลุ่ม ง่ายต่อความเข้าใจ”

น้อง ๆ ที่ลงเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ ชีววิทยา วิชาสามัญ จะได้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าไปพร้อมกับพี่ติวเตอร์ พี่บิ๊กอัปเดตข้อสอบให้ถึง ปี 64 (ล่าสุด) โดยข้อสอบเก่าที่นำมาให้น้องฝึกทำไม่ได้เป็นโจทย์ข้อสอบเก่าแบบเรียงปี แต่พี่ติวเตอร์จะแยกเป็นเรื่อง ๆ จัดตามกลุ่มเนื้อหาที่ออกสอบทั้งหมดมาให้ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของน้อง ๆ และฝึกตะลุยโจทย์เป็นบท ๆ ไป ข้อสอบชีววิทยา วิชาสามัญ จะออกแนวข้อสอบคล้าย ๆ กันทุกปี ถ้าได้ฝึกทำโจทย์คัดสรรในคอร์สนี้แล้ว ทำข้อสอบจริงได้แน่นอน

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา วิชาสามัญ

รหัสคอร์ส: lon94a98

2,600 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
  • ประสบการณ์การสอน 16 ปี
Top