การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์

รหัสคอร์ส: lon94e12_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

31:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

37:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์  (LON94E12_1)  

สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ ชีววิทยา วิชาสามัญ

เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ

คอร์สนี้ ดร. พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้

 • เนื้อเยื้อในร่างกาย
 • ระบบย่อยอาหาร
 • การสลายสารอาหารในเซลล์
 • ระบบลำเลียงและภูมิคุ้มกัน
 • ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุล
 • ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม

 • ชีววิทยา BOOK 2 (ULTIMATE)
การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์

รหัสคอร์ส: lon94e12_1

2,700 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • ประสบการณ์การสอน 16 ปี
Top