การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

รหัสคอร์ส: lwc94p26

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

5:50 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

7:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนที่สาขาเท่านั้น

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช (LWC94P26) **เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น**

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

รหัสคอร์ส: lwc94p26

600 บาท

ผู้สอน

ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)
ประวัติผู้สอน
Top