เศษส่วนของพหุนาม

รหัสคอร์ส: mon94132_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

08:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

10:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

เศษส่วนของพหุนาม (MON94132_1)  

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทเศษส่วนของพหุนาม สอนโดย อ.พี่เอ๋

เนื้อหาตรง ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทเศษส่วนของพหุนาม ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้อง ม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

เศษส่วนของพหุนาม

รหัสคอร์ส: mon94132_1

600 บาท

ผู้สอน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอน 19 ปี
Top