คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม B (ลำดับ และอนุกรม+แคลคูลัส)

รหัสคอร์ส: mon94h62_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

54:20 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

75:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม B (ลำดับ และอนุกรม+แคลคูลัส)  (MON94H62_1)

หลักสูตรเข้มข้น เทคนิคคิดลัด ไม่เหมือนใคร
หลักสูตรเนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วน และเจาะลึก พร้อมเทคนิคคิดลัดเฉพาะที่ WE BY THE BRAIN ซึ่งมีวิธีคิดเปลี่ยนคณิตฯ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย คอร์สนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 บท

  1. แคลคูลัส
  2. ลำดับ และอนุกรม ฉบับสมบูรณ์

อัปเดตข้อสอบ ไม่หลุดทุกเทรนด์คณิตฯ
ADDITIONAL PROBLEMS อัปเดตข้อสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์ที่คัดสรรจากสนามสอบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทำให้น้อง ๆ พร้อมรับมือข้อสอบหลากหลายแนวได้อย่างชิล ๆ

ทบทวนความรู้ สรุปหัวใจสำคัญของคณิตกับ WE GET
สรุป และทบทวนความรู้ที่เป็นหัวใจสำคัญของคณิตศาสตร์ในแต่ละบท กับ WE GET ฟีเจอร์ใหม่ ซึ่งจะพาน้อง ๆ ประมวลความรู้ ก่อนสอบ และเก็บรายละเอียดทุกประเด็น ไม่มีตกหล่น

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม B (ลำดับ และอนุกรม+แคลคูลัส)

รหัสคอร์ส: mon94h62_1

3,900 บาท

ผู้สอน

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
  • ประสบการณ์การสอน 19 ปี
อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอน 19 ปี
Top