ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสคอร์ส: mot94111

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

9:20 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงเรียน + 20%

12:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ม.1  (MOT94111)

คอร์สสำหรับน้องๆ ม.1 ที่พร้อมให้น้องได้ทดลองเรียน ในเนื้อหาและการสอนจริงของ WE ครบวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ทั้งยังพร้อมให้น้องได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน

ประกอบด้วย 5 วิชา ดังนี้

📌 คณิตศาสตร์ ม.1 – ระบบจำนวนเต็ม สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์)

📌 ฟิสิกส์ ม.ต้น – การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง / แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน)

📌 ชีววิทยา ม.ต้น – การลำเลียงสารผ่านเซลล์ / ระบบขับถ่าย / การทดลองเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง / ยีนและโครโมโซม / ไบโอม สอนโดย ดร.พี่บิ๊ก (ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์)

📌 ภาษาไทย ม.ต้น – สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น สอนโดย พี่ยู (อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า)

**หมายเหตุ คอร์สทดลองเรียนนี้มีเอกสารการประกอบการเรียน น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อดูประกอบการเรียนได้ สะดวกสบาย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสคอร์ส: mot94111

0 บาท

ผู้สอน

สถาบันกวดวิชา WE BY THE BRAIN

จากวันนั้นจนวันนี้ ทุก ๆ ปีเรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้อง ๆ กวดวิชาในทุกระดับชั้นการศึกษา เพื่อทำเกรดในโรงเรียนและเตรียมตัวสอบ

Top