ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ม.3

รหัสคอร์ส: mot94113_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

8:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงเรียน + 20%

10:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ม.3   (MOT94113_1)

คอร์สสำหรับน้องๆ ม.3 ที่พร้อมให้น้องได้ทดลองเรียน ในเนื้อหาและการสอนจริงของ WE ครบวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ทั้งยังพร้อมให้น้องได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน

ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้

📌 คณิตศาสตร์ ม.3 – การแยกตัวประกอบพหุนาม สอนโดย พี่ช้าง – อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์

📌 ฟิสิกส์ ม.3 – คลื่นกล สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน)

📌 ชีววิทยา ม.3 – ยีนและโครโมโซม / ไบโอม สอนโดย ดร.พี่บิ๊ก (ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์)

📌 ภาษาไทย ม.ต้น – สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น สอนโดย พี่ยู (อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า)

**หมายเหตุ คอร์สทดลองเรียนนี้มีเอกสารการประกอบการเรียน น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อดูประกอบการเรียนได้ สะดวกสบาย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ม.3

รหัสคอร์ส: mot94113_1

0 บาท

ผู้สอน

สถาบันกวดวิชา WE BY THE BRAIN

จากวันนั้นจนวันนี้ ทุก ๆ ปีเรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้อง ๆ กวดวิชาในทุกระดับชั้นการศึกษา เพื่อทำเกรดในโรงเรียนและเตรียมตัวสอบ

Top