สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

รหัสคอร์ส: mwc94122

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

10:20 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

12:50 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนที่สาขาเท่านั้น

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (MWC94122) **เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น**

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ

เนื้อหาตรง ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

* หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

รหัสคอร์ส: mwc94122

1,000 บาท

ผู้สอน

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
  • ประสบการณ์การสอน 19 ปี
Top