ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: PON94P51

Review & Success

น้องจ๊ะจ๋า

พยัคฆภูมิวิทยาคาร

อธิบายเข้าใจง่าย เห็นมุมมองในการทำด้วยวิธีอื่น ๆ

GPA 4.00
ที่ 1 ระดับชั้น

น้องภูมิ

น้ำโสมพิทยาคม

ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยาก แต่พอได้มาเรียนกับ WE ก็ช่วยให้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นไม่มีอะไรยากเกินไปถ้ามีคนที่สอนแล้วเข้าใจครับ

GPA 4.00
ที่ 1 ระดับชั้น

น้องผู้พัน

สระบุรีวิทยาคม

พี่ลูกตาลน่ารักมาก ๆ ครับ มีเทคนิคที่แปลกใหม่ เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานไม่มาก เน้นโจทย์หลากหลายครับ

ฟิสิกส์ 4.00

น้องออม

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

พี่ลูกตาลสอนได้ดีมาก ได้ทำโจทย์เยอะมากเลยค่ะ ทำให้เวลาทำข้อสอบจับจุดได้ง่าย จากตอนแรก ๆ ฟิสิกส์แทบจะไม่ได้เลย ตอนนี้คือดีขึ้นมากเเล้วค่ะ

ฟิสิกส์ 4.00

น้องแองจี้

อัสสัมชัญคอนแวนต์

พี่ลูกตาลอธิบายได้ชัดเจนมาก ๆ โจทย์มีความหลากหลาย มีวิดิโอสาธิตการทดลองทำให้เห็นภาพมากขึ้น แล้วก็หลักการจำต่าง ๆ

ฟิสิกส์ 4.00

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

41:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

50:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (PON94P51)

คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดในโรงเรียน และปรับพื้นฐานให้พร้อมสำหรับสอบแข่งขัน

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีแนวคิด ลำดับขั้นในการแก้โจทย์ระดับสูง

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มีเนื้อหาครบ เข้มข้น ครอบคลุม ตรงตามหลักสูตร
 • มีการอัปเดตข้อสอบใหม่ทุกปี
 • ข้อสอบครอบคลุมทุกสนามสอบสำคัญ
 • มีข้อสอบจากในประเทศและต่างประเทศ
 • มีตะลุยโจทย์แบบฝึกหัดหลากหลาย
 • เนื้อหาครบเข้ม จัดเต็มทุกเทคนิค
 • เน้นทุกจุดสำคัญของวิชาฟิสิกส์
 • พาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ

สารบัญเนื้อหา

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

 • ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ SHM

 • ปริมาณในการเคลื่อนที่แบบ SHM

 • กราฟและเฟส

 • การสั่นสปริงแบบ SHM

 • การแกว่งตุ้มนาฬิกาแบบ SHM

 • พลังงานของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบ SHM

คลื่น

 • บทนำ

 • การทดลองคลื่น

 • สมบัติของคลื่น

 • คลื่นนิ่ง

 • การสั่นพ้อง

แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี

 • การสะท้อน

 • การหักเห

 • การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน

 • การมองเห็น

 • ทัศนอุปกรณ์

 • สมบัติอื่นๆเกี่ยวกับแสงและการมองเห็น

 • ความสว่าง (Illumination)

 • โพลาไรเซซันของแสง

หนังสือเรียน

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: PON94P51

3,500 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ