วิทย์ O-NET รวม (ฟิสิกส์+เคมี+ชีววิทยา+โลกและดวงดาว)

รหัสคอร์ส: son94n99

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

33:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

8 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

40:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

วิทย์ O-NET รวม (ฟิสิกส์+เคมี+ชีววิทยา+โลกและดวงดาว)  (SON94N99)

“เหมาะกับสายวิทย์ และสายศิลป์ที่มีเวลาเตรียมตัวไม่มาก”

เพราะพี่ ๆ ติวเตอร์สอนเนื้อหาอย่างเข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าแยกเป็นบท ๆ ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ ใช้เวลาเรียนไม่นาน เพียง 33.30 ชั่วโมงเท่านั้น ถ้ามีเวลาเหลือไม่มากแล้ว และอยากเพิ่มคะแนน O-NET วิทยาศาสตร์ คอร์สนี้ตอบโจทย์น้องได้ชัวร์

 

วิทย์ O-NET รวม (ฟิสิกส์+เคมี+ชีววิทยา+โลกและดวงดาว)

รหัสคอร์ส: son94n99

2,500 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
  • ประสบการณ์การสอน 16 ปี
Top