คอร์สสำหรับเตรียมสอบ TCAS66

ตรงตามโครงสร้าง Test Blueprint ทปอ. ที่สุด

tutors

เก็งตรงจุด กระชับ ตรงประเด็น เน้นใช้ทำข้อสอบได้จริง

คอร์สสำหรับสอบ TGAT / TPAT BATTLE FIELD

TGAT BATTLE FIELD (ความถนัดทั่วไป)
สำหรับสอบ TGAT (ครบทุก Part)

– ผนึกกำลังติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ Part
– กระชับ ตรงประเด็น พร้อมลุยสนามสอบจริง
– เพิ่มศักยภาพและความมั่นใจวิเคราะห์โจทย์ ด้วยเทคนิค 4 SEQUENCES และ Trick or Tips

TPAT 1 BATTLE FIELD (ความถนัดแพทย์)
สำหรับสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท)

– ที่เดียวที่สอนโดยแพทย์เฉพาะทาง ประสบการณ์กว่า 10 ปี
– รวมทีมติวเตอร์เฉพาะทางครบทั้ง 3 Parts
– สมัครตอนนี้รับคอร์สพิเศษ Med Booster เพิ่ม 1 คอร์ส
– เพิ่มศักยภาพและความมั่นใจวิเคราะห์โจทย์ Part เชื่อมโยงด้วยเทคนิค 5 SEQUENCES และ 6 TRANSFORMERS

TPAT1

TPAT 3 BATTLE FIELD (ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์)
สำหรับสอบ TPAT 3 (ครบทุก Part)

– เข้มข้นทุก Part ครบทุกแนวข้อสอบ TPAT 3
– สอดแทรกเทคนิคมุมมองแบบสายวิชาชีพโดยตรง
– สอนโดยทีมติวเตอร์วิทย์ฯ วิศวะฯ ระดับประเทศ

TPAT3

NEW คอร์สสำหรับสอบ A-Level BATTLE FIELD

MATH 2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (พื้นฐาน)
สำหรับสอบ A-Level (Applied Knowledge Level)

– สอนโดยทีมติวเตอร์คณิตศาสตร์ระดับประเทศ
– ครอบคลุมคณิตศาสตร์พื้นฐานทั้งหมด
– พร้อมเก็งแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 TCAS66

MATH2
SCI

SCI วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สำหรับสอบ A-Level (Applied Knowledge Level)

– รวมด็อกเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาไว้ในคอร์ส
– ครอบคลุมสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มวิทยาศาสตร์
– เก็งแนวโจทย์พร้อมบูรณาการระหว่างเนื้อหา พร้อมสอบ TCAS66

คอร์สสำหรับสอบ A-Level

ULTIMATE MATHS

สุดยอดคอร์สคณิตศาสตร์สำหรับสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

Top