สมัครสอบ

WE PRE TEST For TCAS 62 : คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ
pretest-tcas62-math1

ขั้นตอนการสมัคร

 • 1 สมัครสอบที่ WE ทุกสาขา

  สมัครสอบ/ตรวจสอบสิทธิ์
  ได้ที่สาขาของ WE ทั่วประเทศ

 • 2 ลงทะเบียนออนไลน์

  นำข้อมูลที่ได้รับจากสาขามาลงทะเบียน
  คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน”

 • 3 รับ E-mail ยืนยันสิทธิ์

  WE จะส่ง Username และ Password
  เพื่อใช้ในการเข้าระบบสอบ
  ให้ใน E-mail ที่ผู้สมัครลงทะเบียน

 • 4 เข้าสู่ระบบสอบ

  เข้าสู่ระบบสอบได้
  ในวันที่กำหนด

การสมัครสอบ

กลุ่มที่ 1 น้อง WEที่สมัครเรียนในคอร์สที่กำหนด

น้อง WE ที่สมัครเรียน
ในคอร์ส ULTIMATE MATHS
แบบรวมทุกบท
(ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 - ปัจจุบัน)

สอบฟรี !!  (ในวิชาที่สมัครเรียน) 

ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา

กลุ่มที่ 2 น้อง WE ชั้น ม.4-6

น้อง WE ที่สมัครคอร์ส ม.ปลายทุกคนและคอร์สเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย(ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 61) สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา

ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 100 บาท

หลังจากชำระเงินแล้ว จึงสามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันถัดไป

กลุ่มที่ 3 น้องชั้น ม.4-6 ทั่วประเทศ

สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขาที่น้องสะดวก
เพื่อรับรหัสผ่านในการลงทะเบียน

ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 200 บาท

1 รหัสวิชา = 200 บาท , 2 รหัสวิชา = 300 บาท
3 รหัสวิชา = 400 บาท , 4 รหัสวิชา = 500 บาท

หลังจากชำระเงินแล้ว จึงสามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันถัดไป

กำหนดการจัดสอบ

 • วันสมัครสอบ :

  14 ธ.ค. 61 (เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป) – 8 ม.ค. 62 (เวลา 20.00 น.)

 • วันสอบ :

  11 ม.ค. 62 (เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป) – 27 ม.ค. 62 (เวลา 20.00 น.)

 • วันประกาศผลการจัดอันดับการสอบ

  31 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการสอบ

1. เข้าสู่ระบบ

กดปุ่ม “เข้าระบบสอบ” ด้านบน จากนั้นกรอก ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ที่ได้รับจาก E-mail

2. ดาวน์โหลดข้อสอบ

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว กดปุ่ม “ดาวน์โหลดข้อสอบ” เพื่อเตรียมพร้อมสอบเสมือนจริงด้วยตนเอง

3. เริ่มสอบ

กดปุ่ม “ส่งคำตอบ” ระบบทำการจับเวลาในการสอบจริง ไม่สามารถกด Stop หรือ Pause ได้ ดังนั้นน้องควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นสอบ

4. ดูผลคะแนนสอบ พร้อมรับเฉลย

เมื่อส่งกระดาษคำตอบ และสิ้นสุดเวลาสอบแล้ว น้องสามารถตรวจสอบคะแนน พร้อมรับอย่างละเอียดไปประเมินจุดอ่อน จุดแข็งของตนเองได้

5. จัดอันดับคะแนนจากผู้เข้าสอบ

WE มีการจัดอันดับการสอบของแต่ละคนจากผู้เข้าสอบทั้งหมด ซึ่งผลส่วนนี้น้องจะต้อง Log in เข้ามาดูอีกครั้ง
ได้ตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WE ทุกสาขา หรือโทร 02-952-6767 หรือ Inbox : m.me/webythebrain

Top