ม.1 ทุกหลักสูตร WE จัดให้

เรียนในระบบคอมพิวเตอร์ WE CAN

สมัครได้ตั้งแต่ 20 ต.ค. – 31 ธ.ค. 61

ตรง 100% เนื้อหาหลักสูตรใหม่ (คณิตฯ พื้นฐาน)

ฟรีติวสอบ รับชั่วโมงเพิ่มสำหรับการติว ให้น้องทบทวนก่อนสอบที่โรงเรียน

คอร์สคณิต ม.1 เทอม 2

PACK 1

หลักสูตรเก่า

ราคา 2,800.-

M**73199

รวม 31 ชม.


  • ทศนิยมและเศษส่วน
  • การประมาณค่า
  • คู่อันดับและกราฟ
  • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • พหุนาม

 พิเศษ! น้องที่เคยสมัครคณิต ม.1 หลักสูตรเก่ามาแล้ว (M**73199) สามารถสมัครเพิ่มได้ 2 บท (M**73197)

 1. อัตราส่วน – ร้อยละ
 2. สถิติ

ในราคาเพียง 1,000.-

PACK 2

หลักสูตรใหม่

(เฉพาะคณิตฯ พื้นฐาน)

ราคาพิเศษ 1,800.-

M**73191

รวม 22 ชม.


  • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • อัตราส่วน – ร้อยละ
  • กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
  • สถิติ (สอนใหม่)

* เริ่มเรียนได้ 1 พ.ย. 61

(คณิตฯ เพิ่มเติม อยู่ในระหว่างการจัดทำ)

Top