เลือกติวได้...ยังไงก็ฟิน!!

สมัครคอร์สบทย่อยลดทันที 15%
สมัครได้ตั้งแต่ 16 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61

ฟิตพร้อมทุกสนาม ทั้งสอบย่อยในโรงเรียน และสนามสำคัญ

WE จัดให้น้องเลือกสมัครคอร์สบทย่อยได้ทั้ง 3 วิชา ฟิสิกส์ – เคมี – ชีววิทยา 

คอร์สบทย่อย สุดคุ้ม

ส่วนลดพิเศษ

สมัครคอร์สบทย่อย

ตั้งแต่ 2 รหัสคอร์สขึ้นไป

วิชาใดก็ได้


ลดทันที 

15%


แจก! ตั๋วหนังฟรี

เมื่อสมัครคอร์สบทย่อย

ตั้งแต่ 3 รหัสคอร์ส ขึ้นไป (วิชาใดก็ได้)

 • เด็กใหม่ มาเดี่ยว
  รับฟรี! ตั๋วหนังเมเจอร์ 1 ใบ (ต่อ 1 ใบเสร็จ)

 • เด็ก WE + เด็กใหม่ (มาสมัครพร้อมกัน) 
  รับฟรี! ตั๋วหนังเมเจอร์คนละ 1 ใบ (ต่อ 1 ใบเสร็จ) 

แบ่งจ่ายเบาๆ

รับสิทธิ์ ชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิต

เมื่อมียอดสมัครสุทธิตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป

และสามารถเลือกผ่อนชำระนานสูงสุด 8 เดือน

(เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ)

คลิกดูเงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด 10 % บัตร WE FC หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่น ๆ ได้
 2. การใช้สิทธิ์โปรโมชั่นจะต้องออกบัตรเรียนในใบเสร็จเดียวกันเท่านั้น
 3. หากเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดโปรโมชั่น 25%
 4. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2561

เงื่อนไขการชำระผ่านบัตรเครดิต/การผ่อนชำระ :

 1.  รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น
 2. เมื่อมียอดสมัครสุทธิหลังหักส่วนลดแล้ว ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
 3. กรณีเลือกผ่อนชำระ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ผ่อน 0% 8 เดือน, ธ.กรุงศรีอยุธยา ผ่อน 0% 4 เดือน

รายละเอียดคอร์สบทย่อย ม.ต้น

<< เลื่อนที่ตารางเพื่อดูรายละเอียด >>

ฟิสิกส์

คอร์ส รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน ค่าเรียน ลด 15%
ชำระเพียง
กลศาสตร์ 1 (บทนำและพื้นฐานการวัดทางฟิสิกส์, MATH FOR PHYSICS, การเคลื่อนที่แนวตรง, แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, โพรเจกไทล์, การเคลื่อนที่แบบวงกลม) P**73311 18:00  1,700  1,445
กลศาสตร์ 2 (งาน-พลังงาน, โมเมนตัม, สมดุลกล-โมเมนต์, เครื่องกล) P**73312 11:00 1,100 935
คลื่น (คลื่น, เสียง, แสง) P**73313 16:20 1,600 1,360
สมบัติสารและความร้อน (ความร้อน, ของเหลว-แรงลอยตัว-ของไหล บรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา) P**73314 10:10 1,000  850
ไฟฟ้า (ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์) P**73315 12:10 1,200  1,020
โลก ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ และอวกาศ P**73316 18:40 1,800  1,530

เคมี

คอร์ส รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน ค่าเรียน ลด 15%
ชำระเพียง
สารและสมบัติสาร C**73311 13:40  1,400 1,190
ธาตุและสารประกอบ C**73312 9:30 1,000 850
พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ, ปฏิกิริยาเคมี C**73313 10:00 1,000 850
กรดเบส, ความเข้มข้นสารละลาย, ปิโตรเลียม C**73314 11:00 1,100  935

ชีววิทยา

คอร์ส รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน ค่าเรียน ลด 15%
ชำระเพียง
พื้นฐานของชีววิทยา L**73311 10:50  1,100 935
การดำรงชีวิตของพืช L**73312 8:20 800 680
ระบบนิเวศ L**73313 3:00 400 340
การดำรงชีวิตของสัตว์ L**73314 19:10 1,800 1,530
พันธุศาสตร์ L**73315 7:30 800  680
Top