เจ๊ไผ่ WE BY THE BRAIN กำลังทำกับข้าว หั่นหัวหอมแล้วน้ำตาไหล เพราะสารเคมีจากหัวหอม ว่าแต่สารตัวไหนทำให้พี่ไผ่ของเราเสียน้ำตานะ เกร็ดความรู้ดีดี เคมีอยู่ในชีวิตประจำวัน