เปิดแล้ว!! สาขาที่ 52 WE ยโสธร

webythebrain-ยโสธร6

เปิดแล้ว!! สาขาที่ 52 WE BY THE BRAIN สาขายโสธร ขยายการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ให้น้องๆ ในจังหวัดและบริเวณใกล้เคียงได้ฟิตติวเข้ม เรียนล่วงหน้า เตรียมพร้อมสอบทุกสนามสำคัญครบทั้ง คณิต – วิทย์ – ไทย ในระดับชั้น ม.ต้น – ม.ปลาย
บริเวณชั้น 2 ห้างนานาภัณฑ์ พลาซ่า (ติดกับ MR.DIY)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 045-711741, 045-711742

webythebrain-สาขายโสธร

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top