WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

พี่อั้ม

อ.วิษณุวัฒน์ วินุราช

MATHS & PHYSICS EXPERT

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต KMUTT (เกียรตินิยม)

อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ มีประสบการณ์การสอนมาเป็นเวลา 15 ปี เป็นหนึ่งในทีมผู้สอนคณิตศาสตร์ของ We By The Brain ที่มีนักเรียนให้ความนิยมเรียนสูงสุดในประเทศ

ติวเตอร์รับเชิญในโครงการชั้นนำต่างๆ และ โครงการระดับประเทศ

– รับเชิญติวในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการเรียน เตรียมความรู้สู่มหาวิทยาลัย(NATION ADMISSION 2012)
– รับเชิญติวในรายการ Student Channel ออกอากาศผ่านช่อง NBT (ช่อง 11)
– รับเชิญติวในรายการ Tutor Channel ออกอากาศผ่านช่อง NBT (ช่อง 11)
– รับเชิญติวเข้มฟิสิกส์ ในโครงการรินน้ำใจให้น้องชาวใต้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


ติวเตอร์รับเชิญให้กับโรงเรียนชั้นนำ ในกรุงเทพมหานคร

– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
– โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
– โรงเรียนหอวัง
– โรงเรียนสตรีวิทยา 2
– โรงเรียนราชินีบน
– โรงเรียนเทพศิรินทร์
– โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ
– โรงเรียนทวีธาภิเศก
– โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
– โรงเรียนสตรีนนทบุรี
– โรงเรียนสารวิทยา

ติวเตอร์รับเชิญให้กับโรงเรียนชั้นนำ ในต่างจังหวัด

– โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
– โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
– โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
– โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
– โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
– โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
– โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
– โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก
– โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา
– โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
– โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
– โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี