วิศวะ ม.เกษตรฯ รับถึง 1,061 คน ใน TCAS รอบ 3

tcas-รับตรงร่วมกัน-วิศวะเกษตร
วิศวะ ม.เกษตรฯ รับถึง 1,061 คน ใน TCAS รอบ 3

วันนี้ใครอยากเรียนวิศวะไม่ควรพลาด เพราะพี่วีวี่มีเกณฑ์การรับในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกันในระบบ TCAS ปี 2561 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ มาฝากัน บอกเลยว่า 3 วิทยาเขตรวมกัน ทั้งวิทยาเขตบางเขน , วิทยาเขกำแพงแสน และวิทยาเขตศรีราชา รับถึง 1,061 คน น้อง ๆ คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะ งั้นอย่ารอช้า ไปดูกันเลย

 • กำหนดการรอบที่ 3 ใน TCAS 61

รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net :

9 – 19 พ.ค. 61

ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) :

1 – 3 มิ.ย. 61

* อัปเดตข้อมูลวันรับสมัคร และ Clearing House เมื่อ 18 พ.ค. 61

 • เกณฑ์การคัดเลือก
 1. คุณสมบัติทั่วไป
 2. คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ GPAX และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
 3. ผลคะแนน O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่น ๆ ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชากำหนด เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณาของสาขาวิชา แต่ไม่ได้นำคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือก
 4. ผลคะแนน GAT / PAT ซึ่งจัดสอบโดย สทศ. เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณาของสาขาวิชา แต่ไม่ได้นำคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือก โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT ปี 2561 (สอบวันที่ 24-27 ก.พ. 61)
  กรณีมีผลสอบมากกว่า 1 ครัั้ง จะพิจารณาผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ดีที่สุด จากการทดสอบในปี 2561 หรือครั้งที่ 1/2560 หรือ ครั้งที่ 2/2560 เท่านั้น
 5. ผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มี.ค. 61) จัดสอบโดย สทศ. ใช้ในการประมวลผลการคัดเลือก
 6. สอบสัมภาษณ์ตามเกณ์ที่สาขาวิชากำหนด
 • ทำความเข้าใจสัญลักษณ์ในตางราง
สัญลักษณ์ ความหมาย
/ รายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก (ต้องมีคะแนนสอบ โดยไม่กำหนดคะแนน)
ค่าเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบทั้งประเทศแต่ละรายวิชา ในการสอบครั้งนั้น
45623132 ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาที่สาขากำหนด
ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับคะแนนที่สาขาวิชากำหนด
GAT (ตอน 2) คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ (เต็ม 150 คะแนน)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  (จำนวนรับ 775 คน)

สาขาวิชา

 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
 • (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมเครื่องกล
 • (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมไฟฟ้า
 • (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมอุตสาหการ
 • (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมเคมี
 • (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมวัสดุ
 • (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมสำรวจ และสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • (ภาคพิเศษ) การจัดการเทคโนโลยีการบิน
 • (นานาชาติ) วิศวกรรมเครื่องกล
 • (นานาชาติ) วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • (นานาชาติ) วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้
 • (นานาชาติ) วิศวกรรมการบินและอวกาศ – บริหารธุรกิจ
 • (ภาคภาษาอังกฤษ) วิศวกรรมไฟฟ้า
 • (ภาคภาษาอังกฤษ) วิศวกรรมอุตสาหการ
 • (ภาคภาษาอังกฤษ) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การคัดเลือก

ดูวิธีคิดคะแนน รอบที่ 3 ของ ม.เกษตรฯ คลิก

ดูระเบียบการ รอบที่ 3 ของ ม.เกษตรฯ คลิก

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  (จำนวนรับ 146 คน)

สาขาวิชา

 • วิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมโยธา – ชลประทาน
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมการอาหาร
 • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมเกษตร
 • (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมเครื่องกล
 • (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมโยธา

เกณฑ์การคัดเลือก

ดูวิธีคิดคะแนน รอบที่ 3 ของ ม.เกษตรฯ คลิก

ดูระเบียบการ รอบที่ 3 ของ ม.เกษตรฯ คลิก

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  (จำนวนรับ 140 คน)

สาขาวิชา

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล และการออกแบบ
 • วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมอุตสาหการ และระบบ
 • (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมเครื่องกล และระบบการผลิต

เกณฑ์การคัดเลือก

ดูวิธีคิดคะแนน รอบที่ 3 ของ ม.เกษตรฯ คลิก

ดูระเบียบการ รอบที่ 3 ของ ม.เกษตรฯ คลิก

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดในระเบียการให้ดีนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสสำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถดูเกณฑ์การรับรอบ 3 ในคณะอื่น ๆ ของ ม.เกษตรฯ ได้ที่ admission.ku.ac.th เลย ขอให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดีกับการเลือกคณะในรอบที่ 3 นี้ค่ะ สู้ ๆ
ข้อมูลเมื่อ 9 เมษายน 2561
* โปรดติดตามการอัปเดตข้อมูลจากคณะ / มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ