ภาพปกคอร์ส Mock Exam คณิตศาสตร์ A-Level

Mock Exam A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ทดลองเรียน : ตะลุยโจทย์ A-Level รวมทุกวิชา

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย A-Level

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา A-Level

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ A-Level

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ฟิสิกส์ A-Level รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ชีววิทยา A-Level รวมทุกบท

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

เคมี A-Level รวมทุกบท

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

ภาษาอังกฤษ A-Level รวมทุกบท

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

ภาษาไทย A-Level รวมทุกบท

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

หลักการใช้ภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ทักษะภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ความงามทางภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

เซตและตรรกศาสตร์ A-Level

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

ระบบจำนวนจริง A-Level

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน A-Level

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย A-Level

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

เมทริกซ์ A-Level

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม A-Level

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ A-Level

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

เวกเตอร์ A-Level

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

จำนวนเชิงซ้อน A-Level

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
1 2 3
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ