WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

คอร์ส ULTIMATE BIOLOGY

ครอบคลุมการสอบ PAT2 วิชาสามัญ

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.  – 24 ก.ย. 61

คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบมหาวิทยาลัย ที่พี่บิ๊กทุ่มเทในการสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุดและถ่ายทอดได้ชัดเจนที่สุด กระชับ และตรงประเด็นที่สุด พร้อมฝึกฝนทำข้อสอบย้อนหลังที่จะทำให้น้องสามารถวิเคราะห์ และทำโจทย์สอบแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจในทุกสนามการสอบ

คอร์ส UTIMATE BIOLOGY : เหมาะสำหรับน้อง ม.ปลาย โดยเฉพาะน้อง ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบในสนามสอบกลาง คอร์สนี้พี่บิ๊กจะย่อยเนื้อหาที่ยากและเยอะ ให้เหลือเพียง Keyword สั้นๆ จำง่าย ใช้ทำข้อสอบได้จริง

📌 สรุปเนื้อหาจากข้อสอบจริง

📌 เก็งจุดเน้นสำคัญ

📌 ฝึกทำข้อสอบ

8 มิ.ย. – 31 ก.ค. 61 สมัครคอร์ส ULTIMATE BIOLOGY (รวมทุกบท) พิเศษ! เพียง 6,900.- (จากปกติ 9,800 บาท)

.
* หมายเหตุ :
1. บัตรสมาชิก WE FC รับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่ม 400 บาท
2. โปรโมชันนี้ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ได้อีก
3. โปรโมชั่นต้องมาออกบัตรเรียนภายใน 31 ก.ค. 61 เท่านั้น
(หากมาหลังจากวันที่กำหนด ต้องชำระค่าเรียนตามราคาโปรโมชั่น ณ วันนั้น หรือในราคาปกติ)
4. รับสิทธิ์ชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิตได้ เมื่อมียอดสมัครสุทธิตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป และ สามารถเลือกผ่อนชำระ 0% ได้ นานสูงสุด 8 เดือน (เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น)

กลุ่มที่ คอร์ส ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน รหัสคอร์ส
1 พื้นฐานทางชีววิทยา ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา, เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต,
ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต, โครงสร้างเซลล์, การลำเลียงสารผ่านเซลล์,
การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์
25:20 30:30 2,300 L**63E11
2 การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ เนื้อเยื่อในร่างกาย, ระบบย่อยอาหาร, การสลายสารอาหารในเซลล์,
ระบบลำเลียงและภูมิคุ้มกัน, ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุล,
ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส
26:40 32:00 2,400 L**63E12
3 การประสานงานในร่างกายสัตว์ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต, ระบบประสาท, ระบบฮอร์โมน,
การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญเติบโตของสัตว์,พฤติกรรมของสัตว์
25:00 30:00 2,300 L**63E13
4 พืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก, การสังเคราะห์ด้วยแสง,
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก, การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
24:40 30:00 2,200 L**63E14
5 พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, ยีนและโครโมโซม,
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA, ความหลากหลายทางชีวภาพ,
วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร
38:20 46:00 3,200 L**63E15
6 ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ, การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร,
ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ, ทรัพยากรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
13:30 16:30 1,400 L**63E16
ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท 153:30 184:30 13,800
9,800
L**63E99

พิเศษ สมัครเรียน ULTIMATE BIOLOGY  ลำดับที่ 1 – 6 ตั้งแต่ 3 รหัสขึ้นไปในครั้งเดียว ลดรหัสคอร์สละ 10%

สามารถเลือกเรียนได้ ตามสไตล์ของน้อง ๆ

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

“พิสูจน์คุณภาพ ทดลองเรียนฟรี” ได้ที่ WE ทุกสาขา

คอร์สติวเข้มอื่นๆ

ให้น้องพร้อมทุกสนามสอบในระบบ TCAS
we-by-the-brain-logo-footer