แผนการเรียน สอบเข้า มหาวิทยาลัย

รวมทุกวิชา

เตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อพิชิตคณะ / มหาวิทยาลัยในฝันให้สำเร็จ ด้วยแผนการเรียน สอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมทุกวิชา จาก WE BY THE BRAIN สรุปเนื้อหากระชับ เก็งตรงตามแนวข้อสอบจริง พร้อมเสริมเทคนิคทริกลัดช่วยให้ทำโจทย์ไวขึ้น คลิกที่ตาราง เพื่อดูรายละเอียดคอร์สที่สนใจได้ทันที

คลิกที่ตาราง เพื่อดูรายละเอียดคอร์สที่สนใจได้ทันที

คณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
SUMMERม.6 เทอม 1ตุลาคมม.6 เทอม 2
ULTIMATE MATHSตะลุยโจทย์ PAT1 และ คณิตฯ 1 วิชาสามัญ
ฟิสิกส์เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
SUMMERม.6 เทอม 1ตุลาคมม.6 เทอม 2
ULTIMATE PHYSICSตะลุยโจทย์ PAT 2 และ ฟิสิกส์วิชาสามัญ
ชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
SUMMERม.6 เทอม 1ตุลาคมม.6 เทอม 2
ULTIMATE BIOLOGYตะลุยโจทย์ ชีววิทยา วิชาสามัญ
เคมีเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เทอม 1เทอม 2

ม.6 

– เคมีอินทรีย์
– สารชีวโมเลกุล
– ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และพอลิเมอร์

ULTIMATE CHEMISTRY
ภาษาไทยเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ม.6 เทอม 1 ม.6 เทอม 2
ตะลุยโจทย์ THAI ENT’LIGHTENMENT
ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย วิชาสามัญ
TPAT1 (ความถนัดแพทย์)
ม.6 เทอม 1ม.6 เทอม 2
TPAT1 ความถนัดแพทย์
 
GAT เชื่อมโยง
เทอม 1เทอม 2
 GAT GENIUS + GAT BATTLE FIELD 
GAT PACT 
GEAR UP FOR PAT3
เทอม 1เทอม 2
 GEAR UP FOR PAT3
O – NET
SUMMERเทอม 1ตุลาคมเทอม 2
 

คณิตศาสตร์ O-NET

วิทยาศาสตร์ O – NET

แผนการเรียนพิเศษ สอบเข้ามหาวิทยาลัย สนามสอบ กสพท

แผนการเรียนพิเศษ สอบเข้ามหาวิทยาลัย สนามสอบวิศวะ

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ