WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

พี่ฟาร์ม

อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล

we-tutors1

PHYSICS EXPERT

we-tutors1

ปริญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับ 1)

ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี

we-tutors-พี่ฟาร์ม
we-tutors
  • รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design) ระดับภาคเหนือ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน Intel Technology Challenge
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (6th National Software Contest: NSC2003) จัดโดย NECTEC

ติวเตอร์รับเชิญในโครงการชั้นนำต่างๆ และ โครงการระดับประเทศ

– รับเชิญติวในรายการ Student Channel ออกอากาศผ่านช่อง NBT (ช่อง 11)
– รับเชิญติวนักเรียนให้กับ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า และ NATION GROUP
– รับเชิญติวในรายการ Tutor Channel ออกอากาศผ่านช่อง NBT (ช่อง 11)
– รับเชิญติวนักเรียนให้กับ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับ มาม่า และ NATION GROUP ครั้งที่ 12
– รับเชิญติวเข้มคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ในโครงการรินน้ำใจให้น้องชาวใต้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ


ติวเตอร์รับเชิญให้กับโรงเรียนชั้นนำ ในกรุงเทพมหานคร

– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
– โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
– โรงเรียนหอวัง
– โรงเรียนสตรีวิทยา 2
– โรงเรียนราชินีบน
– โรงเรียนเทพศิรินทร์
– โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
– โรงเรียนเบญจมราชาลัย
– โรงเรียนอัสสัมชัญ
– โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
– โรงเรียนเบญจมราชาลัย
– โรงเรียนซางตราครู้สคอนแวนต์

ติวเตอร์รับเชิญให้กับโรงเรียนชั้นนำ ในต่างจังหวัด

– โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
– โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
– โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
– โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
– โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
– โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี
– โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
– โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
– โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา
– โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี