WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

พี่ไผ่

อ.เดือนเพ็ญ ฉายทองดี

we-tutors1

CHEM EXPERT

we-tutors1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์สอนกว่า 11 ปี

ได้รับการโหวตว่าเป็น ติวเตอร์เคมี ที่สอนดีและสนุก อันดับ 1 จากโครงการวิศวบริการ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประมาณ 1,500 คนต่อปี

ppai
we-tutors

– วิทยากรติววิชาเคมี บ.สกอลาร์ วิดีโอ
– อาจารย์พิเศษ โรงเรีนพระหฤทัย นนทบุรี
– วิทยากรรับเชิญ ติว PAT2 เคมี โรงเรียนสตรีวิทยา 2
– วิทยากรรับเชิญโครงการ “ติวเข้มเติมเต็มความรู้” วิชา PAT2 เคมี ทางช่อง 11 และ www.etvthai.tv
– วิทยากรรับเชิญโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ จัดโดยสมาคมเพื่อนชุมชน จังหวัดระยอง