September 10, 2015

ประกาศแล้ว! คะแนน Pre Admissions Test

ประกาศแล้ว! คะแนน Pre Admissions Test น้องๆ สามารถตรวจสอบคะแนน พร้อมดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบโดยละเอียด ที่พี่ๆ WE TUTOR จัดทำไว้ให้น้องๆ ได้นำไปใช้ฝึกฝนกันเพื่อเตรียมพร้อมลงสอบแอดมิชชั่นสนามจริง ช่องทางการตรวจสอบคะแนนง่ายๆ ดังนี้

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ