November 10, 2018

สมัครสอบ-เตรียมอุดม-62

เลื่อนสอบเร็วขึ้น! กำหนดการสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ ปี 62

สำหรับน้อง ม.3 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ในปี 62 นี้ ล่าสุด! ได้มีการกำหนดปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ