ปุณยรักษ์ มโนยศปุณยรักษ์   มโนยศ

สาขา : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โรงเรียน : ปทุมวิไล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โควตา

ชอบเทคนิคการสอนที่เป็นกันเอง สบาย ๆ ของพี่ ๆ ทุกคน รวมถึงสูตรลัดต่าง ๆ ที่พี่สอนนำไปใช้ทำโจทย์ได้ดีมาก ๆ ครับ

จิรายุ-ตุมภู่จิรายุ   ตุมภู่

สาขา : ราชบุรี
โรงเรียน : เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เรียนที่ WE BY THE BRAIN ได้ทั้งความรู้และความสนุก ไม่น่าเบื่อเลยครับ เทคนิกการทำโจทย์ก็มีมากมาย ถ้าทำตามที่พี่ ๆ แนะนำก็จะประสบความสำเร็จครับ

ศิรวิชญ์-คิมศิรวิชญ์   คิม

สาขา : ระยอง
โรงเรียน : วัดป่าประดู่
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการช้างเผือก

ผมชอบหนังสือสรุปสูตร WE SUMMARY มากครับ เพราะอ่านเข้าใจง่าย และเทคนิคการสอนของพี่ ๆ สามารถนำไปใช้จริงได้ทุกสนามสอบเลยครับ

นนท์นพันธ์-จันทโรนนท์นพันธ์   จันทโร

สาขา : ชลบุรี
โรงเรียน : ชลราษฎรอำรุง
คณะ : การจัดการวิศวกรรม
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : รับตรง

ชอบเทคนิค 5 SEQUENCES กับ 6 TRANSFORMERS ของพี่ยู เพราะช่วยให้ทำบทความ GAT ได้ง่าย และสะดวกในการตรวจคำตอบด้วยครับ

ณิศรา-พาณิชย์กิตติกุลณิศรา   พาณิชย์กิตติกุล

สาขา : ตรัง
โรงเรียน : สภาราชินี จ.ตรัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โควตา

ขอบคุณพี่ ๆ พนักงานที่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี และขอบคุณพี่ ๆ WE TUTORS ทุกคน ที่ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นในตำราหรือนอกตำรา จนทำให้หนูมีอนาคตที่ดี ขอบคุณค่ะ

ธณบดี-สุขโตธณบดี   สุขโต

สาขา : นครศรีธรรมราช
โรงเรียน : เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : รับตรง

ผมเรียน WE BY THE BRAIN มาตั้งแต่ ม.2 – ม.6 ประทับใจพี่ ๆ ทุกคนที่ให้ความรู้มาตลอด และต้องขอบคุณพี่ ๆ พนักงานทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดี ขอบคุณครับ

จิรภฎา-กลัดนุ่มจิรภฎา   กลัดนุ่ม

สาขา : ลพบุรี
โรงเรียน : พระนารายณ์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร

หนูชอบคอร์สชีววิทยาค่ะ เพราะเป็นการเรียนที่มีภาพวาดประกอบ ทำให้จำเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น และต้องขอบคุณพี่ ๆ พนักงานสาขาลพบุรีทุกคนที่คอยใส่ใจและเป็นกันเองกับหนูด้วยค่ะ

อัยย์-เก่งสุรการอัยย์   เก่งสุรการ

สาขา : หาดใหญ่
โรงเรียน : ธิดานุเคราะห์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : รับตรง

เพราะ WE BY THE BRAIN ทำให้หนูหันมาชอบวิชาฟิสิกส์ได้ พี่ฟาร์มมีเทคนิคการสรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์เป็นแผนภาพ ทำให้เข้าใจง่ายค่ะ

พิมชนิกา-สีปานแก้วพิมชนิกา   สีปานแก้ว

สาขา : หนองคาย
โรงเรียน : ปทุมเทพวิทยาคาร
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : รับตรง

หนูเรียนกับคอมพิวเตอร์ที่ WE BY THE BRAIN ที่แรกแล้วประทับใจ ก็ไม่ไปเรียนที่ไหนอีกเลย ขอบคุณสำหรับทุก ๆ เทคนิคการสอน ทุกความรู้ที่มอบให้กับหนูนะคะ

ณภัทร-ปัญญาจงเลิศณภัทร   ปัญญาจงเลิศ

สาขา : ลำปาง
โรงเรียน : บุญวาทย์วิทยาลัย
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : รับตรง

ขอบคุณพี่ ๆ WE TUTORS ทุก ๆ คน ที่ให้เทคนิคและคำแนะนำที่ดี ทำให้ผมเก่งขึ้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

ญานิกา-จันทบุรีญานิกา   จันทบุรี

สาขา : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โรงเรียน : สายปัญญารังสิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : รับตรง

ชอบเทคนิคของพี่ ๆ ทุกคนที่สอนใน WE BY THE BRAIN เพราะจำง่ายและใช้ได้จริง อยากแนะนำคอร์ส ULTIMATE ให้กับน้อง ๆ ค่ะ เพราะเป็นคอร์สที่มีโจทย์ให้ทำเยอะ และมีเนื้อหาแทรกเป็นบท ๆ เหมือนเป็นการทบทวนความรู้ด้วยค่ะ

สุพิชฌาย์-ศรีสังข์สุพิชฌาย์ ศรีสังข์

สาขา : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โรงเรียน : สายปัญญารังสิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : รับตรง

ขอบคุณพี่ ๆ ที่ให้คำแนะนำและทำให้ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ที่สำคัญทำให้หนูมีทักษะในการเรียนและการใช้ชีวิตด้วย ขอบคุณค่ะ

ณัฐมล-สิงห์โตทองณัฐมล   สิงห์โตทอง

สาขา : ชลบุรี
โรงเรียน : บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
คณะ : บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
โครงการ : โควตา

ชอบคอร์สชีววิทยา ม.ปลาย และชอบเทคนิคการสอนของพี่บิ๊ก ที่มีแทรกเนื้อหาต่าง ๆ เพิ่มเติมตลอด และยังมีมุกตลก ๆ ของพี่บิ๊กที่ช่วยผ่อนคลาย เมื่อเวลาเข้าเนื้อหายาก ๆ ด้วยค่ะ

ธิรวริทธิ์-ปิติพิพัฒน์ธิรวริทธิ์   ปิติพิพัฒน์

สาขา : ราชบุรี
โรงเรียน : เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ WE BY THE BRAIN สอนคณิตศาสตร์ได้ดีมากครับ เป็นอีกสถาบันที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้

สรวิศ-พิมพ์อักษรสรวิศ   พิมพ์อักษร

สาขา : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โรงเรียน : สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โควตา

ชอบคอร์ส ULTIMATE เพราะเป็นคอร์สที่สอนใหม่หมดตั้งแต่ต้น เหมาะสำหรับการเรียนเพื่อเตรียมสอบมาก ๆ และหนังสือ WE SUMMARY ก็ดีมากครับ รวมทุกอย่างไว้ครบจริง ๆ

กฤตภาส-แก้วมิตรกฤตภาส   แก้วมิตร

สาขา : ลำปาง
โรงเรียน : ลำปางกัลยาณี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : รับตรง

ขอบคุณพี่ ๆ WE TUTORS มากครับ ที่ช่วยสอนคนที่ไม่รู้เรื่องคณิตศาสตร์อย่างผมให้มีพื้นฐานและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้

เพ็ญพิชชา-มงคลทิพย์วาทีเพ็ญพิชชา   มงคลทิพย์วาที

สาขา : สุพรรณบุรี
โรงเรียน : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าทหารลาดกระบัง

หนูชอบหนังสือ WE SUMMARY และเทคนิคการสอนของพี่ฟาร์มมากค่ะ ที่รวมข้อมูลเป็น MIND MAP เพราะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่ยาก ๆ ได้ง่ายขึ้น

ภีม-สัมพันธรัตน์ภีม   สัมพันธรัตน์

สาขา : หาดใหญ่
โรงเรียน : หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : รับตรง

ประทับใจพี่ ๆ WE TUTORS ที่คอยช่วยติวให้ในช่วง Midterm และ Final ทำให้เวลาสอบไม่ต้องทบทวนเองทั้งหมด และทำให้มีเวลาฝึกทำโจทย์เพิ่มมากขึ้นด้วย

ญาณาธิป-ภู่เจริญญาณาธิป   ภู่เจริญ

สาขา : ตรัง
โรงเรียน : บูรณะรำลึก จ.ตรัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : รับตรง

ขอบคุณพี่ ๆ ที่ช่วยปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ให้แน่น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมาก ๆ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้ผมสามารถสอบเข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่หวังได้ครับ

Top