กันติชา-ธรรมกุลกันติชา   ธรรมกุล

สาขา : พญาไท
โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณะ : แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : รับตรง

ขอบคุณสำหรับทุกเทคนิคความจำ ขอบคุณที่สอนให้หนูสนุกและไม่เบื่อ จนตั้งใจเรียนแล้วสอบติดค่ะ

ธนินท์ธร-รวิทัศน์ธนินท์ธร   รวิทัศน์

สาขา : พญาไท
โรงเรียน : กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณะ : แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : กสพท

ขอบคุณพี่ ๆ ที่ช่วยทำให้ผมเกิดทักษะในการทำโจทย์คณิตศาสตร์มากขึ้น และยังนำไปต่อยอดในการสร้างรูปแบบความคิดต่อได้ ซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

อัญชิษฐา-จอมรุ่งเสรีอัญชิษฐา   จอมรุ่งเสรี

โรงเรียน : ราชโบริกานุเคราะห์
คณะ : แพทยศาสตร์พระบรมราชชนก
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : รับตรง

ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนมาก ๆ ค่ะ เรียนเกือบทุกคอร์ส ชอบเทคนิคการสอนและการรวบรวมเนื้อหาโจทย์ หนังสือน่าเรียนมาก ๆ ทำให้เข้าใจที่มาและเข้าใจเนื้อหาค่ะ

ศุภวิชญ์--ศรีโพธิ์ช้างศุภวิชญ์   ศรีโพธิ์ช้าง

สาขา : พญาไท
โรงเรียน : สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะ : แพทยศาสตร์พระบรมราชชนก
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : รับตรง

ชอบเทคนิคการคิดเป็นสเต็ป ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนครับ

พาขวัญ-ลิมปิทีปพาขวัญ   ลิมปิทีป

สาขา : พญาไท
โรงเรียน : เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณะ : แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : รับตรง

ขอบคุณพี่ ๆ WE TUTORS ที่ตั้งใจสอนและใส่ใจนักเรียนมาก ๆ พี่ ๆ ค่อย ๆ สอนอย่างละเอียดและพยายามใส่มุกตลกให้ไม่เบื่อ

สุรภัทร-เลิศอำไพสกุลวงศ์

สุรภัทร   เลิศอำไพสกุลวงศ์

สาขา : บางกะปิ
โรงเรียน : สตรีวิทยา 2
คณะ : แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : กสพท

คอร์สที่อยากแนะนำให้กับรุ่นน้อง คือ ม.4 – 6 ทุกคอร์ส ตะลุยโจทย์ PAT1 ตะลุยโจทย์วิชาสามัญ และต้องขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนที่ช่วยให้ผมสอบติดนะครับ พี่ ๆ สอนดีมากครับ

มหาราษฎร์-ไกรฤกษ์มหาราษฎร์   ไกรฤกษ์

สาขา : พญาไท
โรงเรียน : เซนต์คาเบรียล
คณะ : แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : กสพท

คอร์สที่อยากแนะนำให้กับรุ่นน้องคือ คอร์สตะลุยโจทย์ คอร์สตะลุยโจทย์ ชีววิทยา วิชาสามัญ และขอขอบคุณพี่ ๆ ที่แนะนำแนวทาง ทำให้ผมมีวันนี้ครับ

Top