“ห้องเรียนพิเศษ” มัธยมน่าสนใจ มีอะไรบ้างมาดูกัน

“ห้องเรียนพิเศษ” มัธยมน่าสนใจ มีอะไรบ้างมาดูกัน

เมื่อได้ยินคำว่า ห้องเรียนพิเศษ น้อง ๆ หลายคนอาจจะ เอ๊ะ! คืออะไร แล้วแตกต่างจากห้องเรียนปกติยังไง วันนี้พี่วีวี่เลยจะขออาสาพาน้อง ๆ มาทำความรู้จักกับห้องเรียนพิเศษที่น่าสนใจ 2 โครงการด้วยกัน ส่วนจะไม่ธรรมดาขนาดไหนนั้น มาดูเลยค่ะ

  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. และสอวน.

เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่มีทักษะ และความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการเรียนการสอนที่ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ลดการท่องจำ รู้จักใช้วิธีบูรณาการ และการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ตลอดจนทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. และสอวน. นี้จะมีเปิดสอนตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย เลยค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ www.dpstcenter.org/esc/

  • โครงการ วมว.

โครงการ วมว. มีชื่อเต็มว่า “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย”  เป็นโครงการที่จัดตั้งขั้นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเพื่อขยายฐานการศึกษา ฐานนักวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ให้ออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการ วมว.นี้จะมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ เปิดรับสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.ปลาย
การเรียนการสอนของโครงการ วมว.
หลักสูตรและการเรียนการสอนของโครงการนี้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน ซึ่งในด้านสาระวิชาจะครบถ้วนตามหลักสูตรของ สพฐ. แต่จะมีรูปแบบการสอนที่เฉพาะตามความโดดเด่นทางวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัย
และมีรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจ และศักยภาพของนักเรียน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบูรณาการ กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย
ซึ่งระเบียบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการ วมว.ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ได้ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้ว น้อง ๆ คนไหนที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://scius.most.go.th เลยค่ะ

นอกจากห้องเรียนพิเศษทั้ง 2 แบบที่พี่วีวี่ได้อธิบายกันไปแล้ว ยังมีโครงการห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งน้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับความสนใจของตนเองได้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อน บ๊าย บายค่ะ 😊😊

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ