รวมการรับ “คณะแพทย์ จุฬาฯ 61” ในระบบ TCAS

รวมการรับ คณะแพทย์ จุฬาฯ 61 ในระบบ TCAS

น้อง ๆ คนไหนสนใจอยากเป็นแพทย์ พลาดไม่ได้ เพราะในวันนี้พี่วีวี่ได้รวบรวมโครงการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่เปิดรับสมัคร ในระบบ TCAS61 ทั้ง 5 รอบมาฝากกัน
แอบกระซิบบอกก่อนว่า ในรอบที่ 2 การรับแบบโควตา มีการกำหนดวิชาเฉพาะของ กสพท เป็นหนึ่งในองค์ประกอบด้วย ส่วนในรอบอื่น ๆ จะมีโครงการไหน และรับด้วยเกณฑ์อะไร มาดูเลยค่ะ

คณะแพทยศาสตร์

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

 • โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ

รายละเอียด

 1. กำลังเรียน ม.6 หรือจบ ม.ปลายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ตามที่กำหนดดังนี้

– ชั้นม.6 ตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

หรือ

– ระดับ Grade 12 ตามระบบ รร.อเมริกัน

หรือ

– ระดับ Year 13 ตามระบบ รร.อังกฤษ

 1. คะแนนสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP and Speaking
 2. มีผลการสอบ BMAT
 3. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิก

รอบที่ 2  การรับแบบโควตา

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

วิชาเฉพาะ

 1. ใช้วิชาเฉพาะของ กสพท.

รายละเอียด

 1. กำลังเรียน ม.6
 2. ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • คณิตศาสตร์ 1
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ : Inclusive track)

วิชาเฉพาะ

 1. ใช้วิชาเฉพาะของ กสพท.

รายละเอียด

 1. กำลังเรียน ม.6
 2. ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • คณิตศาสตร์ 1
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

วิชาเฉพาะ

 1. ใช้วิชาเฉพาะของ กสพท.

รายละเอียด

 1. กำลังเรียน ม.6
 2. ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของ สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของ สสวท.ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โอลิมปิก ระหว่างประเทศ
 3. ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • คณิตศาสตร์ 1
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิก

รอบที่ 3  การรับตรงร่วมกัน

 • โครงการจุฬาฯ-ภูมิพล

วิชาเฉพาะ

 1. ใช้วิชาเฉพาะของ กสพท.

รายละเอียด

 1. กำลังเรียน ม.6 หรือ จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า
 2. ใช้ O-NET
 3. ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • คณิตศาสตร์ 1
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • โครงการ กสพท.

วิชาเฉพาะ

 1. ใช้วิชาเฉพาะของ กสพท.

รายละเอียด

 1. จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า
 2. ใช้ O-NET
 3. ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • คณิตศาสตร์ 1
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิก

ในส่วนของรอบที่ 4 และ5 นั้น ยังไม่มีการเปิดรับ แต่ให้น้อง ๆ ติดตามการอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการรับและจำนวนการรับได้
และนี่ก็เป็นการรับของคณะแพทย์ จุฬาฯ 61 นะคะ ซึ่งรอบที่ 1 ก็ใกล้จะเริ่มเปิดรับสมัครแล้ว น้อง ๆ คนไหนที่สนใจเตรียมตัวกันไว้ให้พร้อมได้เลย

ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560

* โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ