ทุนเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship)

ปก-ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship)

เมื่อพูดถึงทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) หรือทุนคิง พี่ยูเชื่อว่าคงเป็นความฝันของน้อง ๆ หลายคนที่อยากจะได้รับโอกาสนั้น เพราะเป็นทุนพระราชทานที่มอบให้แก่นักเรียนชั้น ม. 6 หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า ทั้งหมด 9 ทุน จำนวน 3 หน่วย คือ

หน่วยที่ 0120101 จำนวน 5 ทุน

หน่วยที่ 0120102 จำนวน 2 ทุน

หน่วยที่ 0120103 จำนวน 2 ทุน

และแน่นอนว่าต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อขอรับรับทุนนี้ โดยทุนเล่าเรียนหลวงเป็นทุนที่มอบให้น้อง ๆ ได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศ  ซึ่งน้องจะเลือกเรียนคณะ/สถาบันใดก็ได้ โดยมีข้อผูกพันในการรับทุนคือ น้องที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน แต่หากน้องคนไหนที่ได้รับทุนแล้วไม่กลับมาทำงานในประเทศไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับไปนั่นเอง
จุดเริ่มต้นของทุนเล่าเรียนหลวงนี้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แล้วครับ แต่หลังจากนั้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 7 ได้มีการพักการให้ทุนเล่าเรียนหลวงไปช่วงระยะหนึ่ง และต่อมาในสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้จัดให้มีทุนเล่าเรียนหลวงขึ้นอีกครั้ง พร้อมทั้งขยายทุนให้หลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มคนต่าง ๆ มากขึ้นด้วย
ปัจจุบันสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้รับสมัคร และพิจารณาคุณลักษณะของผู้รับทุน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร และการสอบแข่งขันไว้ ซึ่งเราจะลองมาดูวิธีการสอบแข่งขันในปี 61 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบแนวทางในการเตรียมตัวกันนะครับ ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่สนใจก็ต้องศึกษาเกณฑ์การรับในปีที่สมัครสอบอย่างละเอียดกันอีกที

การสอบแข่งขัน

* ตัวอย่างวิธีการสอบแข่งขัน ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2561

การสอบแข่งขันทุนเล่าเรียนหลวงจะมีการสอบข้อเขียน และการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน โดยการสอบข้อเขียนจะแบ่งตามหน่วยที่น้อง ๆ ได้เลือกไว้ ดังนี้

1. การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 500 คะแนน)

หน่วยที่ 0120101 สอบ 5 วิชา คือ
วิชาทั่วไป

วิชา คะแนน เวลา
ภาษาอังกฤษ 100 3 ชั่วโมง
ภาษาไทย 100 3 ชั่วโมง
สังคมศึกษา (ศาสนาและวัฒนธรรม) 100 3 ชั่วโมง

วิชาเฉพาะ

วิชา คะแนน เวลา
คณิตศาสตร์ 100 3 ชั่วโมง
วิทยาศาสตร์ 100 3 ชั่วโมง

หน่วยที่ 0120102 สอบ 5 วิชา คือ
วิชาทั่วไป

วิชา คะแนน เวลา
ภาษาอังกฤษ 100 3 ชั่วโมง
ภาษาไทย 100 3 ชั่วโมง
สังคมศึกษา (ศาสนาและวัฒนธรรม) 100 3 ชั่วโมง

วิชาเฉพาะ

วิชา คะแนน เวลา
Writing 100 2 ชั่วโมง
Translation 100 3 ชั่วโมง

หน่วยที่ 0120103 สอบ 5 วิชา คือ
วิชาทั่วไป

วิชา คะแนน เวลา
ภาษาอังกฤษ 100 3 ชั่วโมง
ภาษาไทย 100 3 ชั่วโมง
สังคมศึกษา (ศาสนาและวัฒนธรรม) 100 3 ชั่วโมง

วิชาเฉพาะ

วิชา คะแนน เวลา
คณิตศาสตร์ 100 3 ชั่วโมง
Writing 100 2 ชั่วโมง

2. การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

จะประเมินความเหมาะสมของน้อง ๆ ในด้านต่าง ๆ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers)

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ให้มากที่สุดเลยนะครับ ทั้งการตั้งใจเรียนในห้องเรียน และการเตรียมตัวสอบ พี่ยูขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนได้ก้าวเดินตามเส้นทางความฝัน แล้วกลับมาพัฒนาประเทศของเรากันครับ

อ้างอิง

  • dek-d.com/studyabroad/43182/
  • oeadc.org/ContactOEA/ScholarHistory
  • scholarocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=wAe%2fIZx%2fLFw%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d
  • https://web.ku.ac.th/king72/2542-11/pagehtm

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ