คืบหน้า เอนทรานซ์ 4.0 ของเด็ก61

คืบหน้า-entrance4.0
คืบหน้า เอนทรานซ์ 4.0 ของเด็ก61
สวัสดีค่ะ น้อง ๆ ทุกคน จากการประชุมของ ทปอ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ได้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับระบบสอบใหม่ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น มาดูกันเลย น้อง ๆ เด็ก61 ติดตามกันไว้ให้ดีเลยนะคะ
หลักการ

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับ ในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค

3. สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clearing house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน

การรับสมัครมีทั้งหมด 5 รอบ คือ

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
 • ไม่มีการสอบข้อเขียน
 • นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา
 • สำหรับนักเรียนทั่วไป, นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ, นักเรียนโควตา, นักเรียนเครือข่าย
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
 • มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
 • นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา
 • เข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ
 • สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค, โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
 • สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน
 • แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง
 • มี ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร
 • นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ
 • สำหรับนักเรียนในโครงการ กสพท, โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป
รอบที่ 4 การรับแบบ Admission
 • ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร
 • นักเรียนสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ
  (โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี)
 • สำหรับนักเรียนทั่วไป
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
 • สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook: ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.

และในวันนี้พี่วีวี่ยังมี Time Line ระบบสอบใหม่ ปีการศึกษา 2561 มาฝากกันอีกด้วย

อัพเดทข้อมูลเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2560
 • สงสัย เอนทรานซ์ 4.0 ใครก็ได้ ช่วยที

Q: ระบบการสอบใหม่จะเริ่มใช้เมื่อใด
A: เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561
Q: เด็กซิ่วสมัครได้หรือไม่
A: น้อง ๆ ที่จะซิ่วสามารถเข้าสู่ระบบสอบใหม่นี้ได้ แต่ต้องศึกษาเงื่อนไข และเกณฑ์คะแนนของแต่ละสาขาวิชาให้ดี
Q: ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ คืออะไร
A: น้อง ๆ สามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ คือ เมื่อประกาศผลออกมาน้อง ๆ มีโอกาสสอบติดได้ทั้ง 4 สาขาเลย แต่น้องมีเพียง 1 สิทธ์ในการเลือกยืนยัน 1 สาขา เท่านั้น 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ