เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนสอบ o-net ม.3

เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนสอบ o-net ม.3

สวัสดีค่ะน้อง ๆ เด็ก63 ทุกคน สำหรับปีนี้เป็นปีที่ น้อง ๆ ม.3 จะต้องสอบ o-net กันแล้ว แต่น้อง ๆ หลายคนยังคงสงสัยอยู่เลยว่า เอ๊ะ o-net คืออะไรคะพี่ วันนี้ฤกษ์งามยามดีที่เราจะมาทำความรู้จักกับ o-net กัน ว่าแล้วตามพี่วีวี่มาดูกันเลย

o-net คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จะครอบคลุม 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ จัดสอบโดย สทศ.
ซึ่งผลการทดสอบที่ได้นอกจากจะนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ยังใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วยค่ะ

o-net ม.3 สอบเมื่อไหร่กันนะ ?

ตารางสอบ o-net ม.3

แล้วรูปแบบข้อสอบล่ะ เป็นอย่างไร ?

วิชาภาษาไทย o-net

จำนวนข้อสอบ 50 ข้อ
เวลาที่ใช้ 90 นาที (เฉลี่ยข้อละ 1.80 นาที)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ (40 ข้อ)
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ (10 ข้อ)

ตัวอย่างข้อสอบ ภาษาไทย o-net

ข้อใดเป็นประโยคกรรม (o-net 58)

        1. เพื่อนที่ดีจะต้องช่วยเหลือกันในยามยาก

        2. เกิดเพลิงไหม้บริเวณตลาดท้ายซอยบ้าน

        3. ขนมชิ้นนี้ คุณพ่อซื้อมาฝากจากต่างจังหวัด

        4. เขาถูกโจรวิ่งราวขณะเดินกลับบ้านตอนดึก

        5. มีอุกกาบาตลูกใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าด้านทิศตะวันตก

เฉลย 3 และ 4

วิชาสังคมศึกษาฯ o-net

จำนวนข้อสอบ 50 ข้อ
เวลาที่ใช้ 90 นาที (เฉลี่ยข้อละ 1.80 นาที)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ (45 ข้อ)
  • ปรนัย หลายตัวเลือก 1 คำตอบ (5 ข้อ)

ตัวอย่างข้อสอบ สังคมศึกษาฯ o-net

ข้อใดไม่ใช่ความผิดในคดีอาญา (o-net 58)

        1. การบุกรุก

        2. การยักยอก

        3. การรับของโจร

        4. การไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงิน

เฉลย 4

วิชาภาษาอังกฤษ o-net

จำนวนข้อสอบ 50 ข้อ
เวลาที่ใช้ 90 นาที (เฉลี่ยข้อละ 1.80 นาที)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ (50 ข้อ)

ตัวอย่างข้อสอบ ภาษาอังกฤษ o-net

Situation: Your friend asks your advice about how to lose weight.
What will you say? (o-net 58)

        1. Your problem is that you weigh too much.

        2. You need some good food for a happy life.

        3. The best way to do is to exercise more.

        4. If I were you, I’d gain some more weight.

เฉลย 3

วิชาคณิตศาสตร์ o-net

จำนวนข้อสอบ 30 ข้อ
เวลาที่ใช้ 90 นาที (เฉลี่ยข้อละ 3 นาที)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ (25 ข้อ)
  • ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข (5 ข้อ)

ตัวอย่างข้อสอบ คณิตศาสตร์ o-net

ถ้าผลบวกของจำนวนสองจำนวนเท่ากับ 20 และผลคูณของสองจำนวนนั้นเท่ากับ 64 แล้ว ผลหารของสองจำนวนนั้นที่เป็นจำนวนเต็มเป็นเท่าไร (o-net 58)

        1.        1

        2.        2

        3.        4

        4.        64

เฉลย 3

วิชาวิทยาศาสตร์ o-net

จำนวนข้อสอบ 45 ข้อ
เวลาที่ใช้ 90 นาที (เฉลี่ยข้อละ 2 นาที)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ (40 ข้อ)
  • ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ (5 ข้อ)

ตัวอย่างข้อสอบ วิทยาศาสตร์ o-net

ฟุตบอลกลิ้งขึ้นไปตามพื้นที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยแล้วไปหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร (o-net 58)

        1. พลังงานศักย์      เป็น      พลังงานจลน์

        2. พลังงานศักย์      เป็น      พลังงานกล

        3. พลังงานจลน์      เป็น      พลังงานศักย์

        4. พลังงานจลน์      เป็น      พลังงานกล

เฉลย 3
สามารถดาวน์โหลดข้อสอบ o-net เพิ่มเติมกันได้ที่นี่ คลิก (http://www.niets.or.th/examdownload/)

น้อง ๆ เด็ก63 อย่าลืมหมั่นฟิต ฝึกฝน เพื่อสอบครั้งนี้จะได้ทำเต็มที่ พร้อมมั่นใจเต็มร้อยนะคะทุกคน สู้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ