[TCAS 63 รับตรง] เปิดเกณฑ์ วิศวะ จุฬาฯ รับรวมกว่า 580 คน

tcas 63 รอบ 3 วิศวะ จุฬา
ถือเป็นข่าวดีรับเดือนเมษายน สำหรับน้อง ๆ เด็ก 63 สายลุย เพราะตอนนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเกณฑ์รับสมัครนักศึกษาแล้ว ซึ่งพี่วีวี่อยากบอกว่าคณะวิศวะ จุฬาฯ เป็นอีกคณะที่โด่งดังมาก จึงทำให้อัตราการแข่งขันสูงลิ่ว ฉะนั้นน้อง ๆ คนไหนที่อยากติดคณะนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เริ่มจากมาดูเกณฑ์การรับเข้ากันเลย

ปฏิทินการรับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

17-27 เมษายน 2563 รับสมัคร
8 พฤษภาคม 2563 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
8-9 พฤษภาคม 2563 ตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม, ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคณะ/สาขา
17 พฤษภาคม 2563 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
17-18 พฤษภาคม 2563 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง**
 จำนวนรับ : 580 คน

สาขาที่เปิดรับ

1. วิศวกรรมศาสตร์ 400 คน
2. วิศวกรรมอุตสาหการ 5 คน
3. วิศวกรรมทรัพยากรธรณี 25 คน
4. วิศวกรรมโลหการและวัสดุ 20 คน
5. วิศวกรรมโยธา 10 คน
6. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30 คน
7. วิศวกรรมสำรวจ 20 คน
8. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 คน
9. วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี 15 คน

เกณฑ์การรับสมัคร

  • GPAX มากกว่า 2.50 (ไม่นำมาคำนวณ แต่เป็นเงื่อนไขว่าเกรดเฉลี่ยต้องเท่ากับหรือสูงกว่าที่กำหนด)
  • GAT ความถนัดทั่วไป 20%
  • PAT 1 ความถนัดด้านคณิตศาสตร์ 20%
  • PAT 3 ความถนัดด้านวิศวกรรมศาสตร์ 60%

**GAT, PAT 1 และ PAT 2 คะแนนรวมทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 51%**
 

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. ไม่เป็นผู้ศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1เว้นแต่ว่าจะลาออกจากสถาบันนั้นเสียก่อน
5. จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษจากการกระทำผิดหรือร่วมทุจริตในการสอบเข้าศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ม.6
2. เป็นผู้มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับเกณฑ์รับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 3 ของจุฬาฯ ในปีนี้ ยังคงรักษามาตรฐานการรับเข้าเข้มข้นเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือรอบนี้รับเยอะที่สุด หากน้อง ๆ คนไหนอยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ลองเช็กเกรด คะแนนขั้นต่ำที่ใช้เป็นเกณฑ์ และวิชาที่ต้องใช้ว่าเรามีครบถ้วนหรือเปล่า เพื่อเตรียมตัวสมัครพร้อมกันวันที่ 17 เมษายน 2563 นี้ ขอให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดีติดตามที่ตั้งใจไว้นะคะ
ที่มา : https://bit.ly/3bSyXzT

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ