ประกาศคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ/ GAT-PAT/ O-NET/ วิชาเฉพาะ กสพท ของเด็ก 62

ประกาศผลสอบ-TCAS62
ประกาศผลสอบ-วิชาสามัญ-TCAS62

 • 9 วิชาสามัญ
 • 9 วิชาสามัญ
 • 9 วิชาสามัญ

ตรวจสอบคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2562 >>  คลิกที่นี่

ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562
สถิติ-คะแนน-วิชาสามัญ-TCAS62-1
จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2562
สถิติ-คะแนน-วิชาสามัญ-TCAS62-2
ประกาศผลสอบ-GAT-PAT-TCAS62

 • GAT-PAT
 • GAT-PAT
 • GAT-PAT

ตรวจสอบคะแนน GAT-PAT ปี 2562 >> คลิกที่นี่

ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT-PAT ปี 2562
จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ปี 2562
ช่วงคะแนนผลการสอบ GAT PAT ปี 2562
ประกาศผลสอบ-ONET-TCAS62

 • O-NET ม.6
 • O-NET ม.6
 • O-NET ม.6

ตรวจสอบคะแนน O-NET ม.6  >>  คลิกที่นี่

คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.6 (สอบ มี.ค. 61)
วิชา คะแนนเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย)
ภาษาไทย 47.31
สังคมศึกษา 35.16
ภาษาอังกฤษ 31.41
คณิตศาสตร์ 30.72
วิทยาศาสตร์ 24.65
จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน O-NET ม.6
สถิติ-คะแนน-ONET-TCAS62
ประกาศผลสอบ-แพทย์-กสพท-TCAS62

 • วิชาเฉพาะ กสพท
 • วิชาเฉพาะ กสพท
 • วิชาเฉพาะ กสพท

ตรวจสอบคะแนน วิชาเฉพาะ กสพท ปี 2562 >>  คลิกที่นี่

สถิติการสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปี 2562
สถิติ-คะแนน-กสพท-TCAS62
* อัปเดตข้อมูลสถิติวิชาเฉพาะ กสพท เมื่อ 25 มี.ค. 62

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ