เคาะชื่อ "TCAS" ระบบเข้ามหาวิทยาลัยของเด็ก 61

tcas
ล่าสุด!! ข้อมูลระบบการคัดเลือกใหม่ ปี 61 “TCAS”
ด่วน !!  ค่ะน้อง ๆ ตอนนี้ ทปอ.เคาะชื่ออย่างเป็นทางการของระบบสอบใหม่แล้วนะคะ นั่นคือ  Thai University Central Admission System  หรือ TCAS  จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 54 แห่ง รับนักเรียนได้ทั้งสิ้น 206,506 คน โดยจะแบ่งการับเป็น 5 รอบด้วยกัน ด้วยหลักการ คือ
หลักการของ TCAS

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับ ในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค

3. สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clearing house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน

การรับสมัครของ TCAS มีทั้งหมด 5 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
 • สำหรับนักเรียนทั่วไป, นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ, นักเรียนโควตา, นักเรียนเครือข่าย
 • แบ่งเป็น 2 ครั้งย่อย
 • ไม่มีการสอบข้อเขียน
 • นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
 • สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค, โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ
 • มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ของตัวเอง
 • ทุกมหาวิทยาลัยไม่มีการสอบข้อเขียนโควตาของตัวเอง
 • จะใช้คะแนนจากข้อสอบกลาง หรือวิชาเฉพาะ(ต้องมีเนื้อหาหรือวิธีการที่ไม่ซ้ำกับข้อสอบกลาง)
 • นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา
 • นักเรียนสมัครคัดเลือกก่อนรู้คะแนนสอบ
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
 • สำหรับนักเรียนในโครงการ กสพท, โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป
 • สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน
 • แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง
 • มี ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร
 • นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ (ติดได้มากกว่า 1 สาขา)
 • กสพท. จะนับเป็น 1 สาขาวิชาในระบบกลาง จาก 4 สาขา และนักเรียนจะเลือกภายใน กสพท.ได้อีก 4 สาขาวิชาโดยมีลำดับ แต่ กสพท. จะทำการ clearing แล้วส่งให้ระบบกลางเพียง 1 สาขาวิชา
 • นักเรียนจะทราบผลคะแนนก่อนสมัครคัดเลือก
รอบที่ 4 การรับแบบ Admission
 • สำหรับนักเรียนทั่วไป
 • ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร
 • นักเรียนสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ
 • ใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักเดิม (สำหรับปีการศึกษา 2560-2562)
 • เพิ่มกลุ่มที่ 10 แพทยศาสตร์ (ใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท.)
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
 • สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง
 • สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดสอบเพิ่มเติมได้ในกรณี นักเรียนไม่มีคะแนนของวิชาที่ต้องใช้ในการคัดเลือก

ซึ่งการจัดสอบกลางจะอยู่ในช่วง 24 ก.พ. -12 เม.ษ. 61 น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเกณฑ์การรับของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซต์ http://TCAS61.cupt.net  ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป และคอยติดตามรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องนะคะ ถ้ามีข้อมูลดี ๆ อัพเดท เมื่อไหร่ พี่วีวี่จะรีบมาชี้แจงแถลงไขให้หายข้องใจกันเลยค่ะ

สงสัย ระบบคัดเลือก TCAS ใครก็ได้ ช่วยที
Q: การสอบข้อเขียน เช่น วิชาสามัญ, GAT/PAT สอบช่วงไหน
A: จะจัดสอบหลังจากน้อง ๆ เรียนจบชั้น ม.6 ช่วง 24 ก.พ. – 12 เม.ย. 61
GAT/ PAT    24 – 27 ก.พ. 61
O-NET    3 – 4 มี.ค. 61
วิชาเฉพาะ ของกสพท.    10 มี.ค. 61
วิชาสามัญ    17 – 18 มี.ค.61
วิชาเฉพาะที่คณะ/สาขาจัดสอบเอง จะอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด แต่ไม่ทับซ้อนกับข้อสอบกลาง
 
Q: ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ คืออะไร
A: น้อง ๆ สามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ คือ เมื่อประกาศผลออกมาน้อง ๆ มีโอกาสสอบติดได้ทั้ง 4 สาขาเลย แต่น้องมีเพียง 1 สิทธ์ในการเลือกยืนยัน 1 สาขา เท่านั้น
หากมีการเลือก กสพท จะสามารถเลือกใน กสพท ได้อีก 4 สาขาวิชา โดยมีลำดับ
จากนั้น กสพท จะทำการ clearing แล้วส่งให้ระบบกลางเพียง 1 ลำดับเท่านั้น ซึ่ง กสพท จะนับเป็น 1 ลำดับ ในระบบกลาง จาก 4 ลำดับ
 
Q: น้องๆ ที่เรียนอินเตอร์ จะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้ในรอบใดของระบบ TCAS
A: สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 5 รอบ  ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับของแต่ละคณะ/สาขา ในรอบนั้นๆ
 
Q: เด็กซิ่วสมัครได้หรือไม่
A: น้อง ๆ ที่จะซิ่วสามารถเข้าสู่ระบบสอบใหม่นี้ได้ แต่ต้องศึกษาเงื่อนไข และเกณฑ์คะแนนของแต่ละสาขาวิชาให้ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก
Facebook: ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.
http://www.komchadluek.net/news/edu-health/280340
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ