ระบบ TCAS คืออะไร… #เด็ก61 ห้ามพลาด

ระบบ-TCASคืออะไร

ระบบ TCAS คืออะไร… #เด็ก61 ห้ามพลาด

สวัสดีค่ะเด็ก61 ทุกคน ในวันที่ 1 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา ทปอ. ได้จัดแถลงเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการสรุปชื่อระบบเป็น Thai University Central Admission System หรือ TCAS
ซึ่งระบบ TCAS นี้ จะช่วยบริหารจัดการการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย โดยลดความเหลื่อมล้ำ ภาระเรื่องค่าใช้จ่าย เด็ก ๆ ไม่ต้องวิ่งรอกสอบ และมีเวลาเตรียมความพร้อมมากขึ้น เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก เปิดรับทั้งสิ้น 206,506 คน ดังนี้

จำนวนการรับในระบบ TCAS

สถาบันอุดมศึกษา จำนวน (แห่ง) จำนวนรับ (คน)
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. 24 148,000
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 18 52,878
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 2,650
สถาบันสมทบ

(คือ 1. กสพท 2. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 3.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ )
3 2,978
รวม 54 206,506

หลักการของระบบ TCAS

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับ ในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
3. สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clearing house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน

การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบ TCAS มีด้วยกัน 5 รอบ คือ
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
กลุ่มเป้าหมาย :   สำหรับนักเรียนทั่วไป, นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ, นักเรียนโควตา, นักเรียนเครือข่าย
ยื่นสมัครกับ          สถาบันอุดมศึกษา
ช่วงเวลาดำเนินการ :

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
กลุ่มเป้าหมาย :   สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย (ไม่ใช่การรับทั่วประเทศ) โครงการความสามารถพิเศษ และโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยื่นสมัครกับ          สถาบันอุดมศึกษา
ช่วงเวลาดำเนินการ :

รอบที่ 3  การรับตรงร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย :   สำหรับนักเรียนโครงการ กสพท โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป
ยื่นสมัครกับ       ทปอ.
ช่วงเวลาดำเนินการ :

รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions
กลุ่มเป้าหมาย :   สำหรับนักเรียนทั่วไป
ยื่นสมัครกับ       ทปอ.
ช่วงเวลาดำเนินการ :

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
กลุ่มเป้าหมาย :   สำหรับนักเรียนทั่วไป
ยื่นสมัครกับ          สถาบันอุดมศึกษา
ช่วงเวลาดำเนินการ :

ปฏิทินเด็ก61 ในระบบ TCAS

รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

ครั้งที่ 1/1
สมัครและคัดเลือก 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 60
Clearing               15 – 19 ธ.ค. 60
ประกาศผล            22 ธ.ค. 60

ครั้งที่ 1/2
สมัครและคัดเลือก     22 ธ.ค.60  – 28 ก.พ. 61
Clearing                   19 – 22 มี.ค. 61
ประกาศผล               26 มี.ค. 61
รอบ 2 การรับแบบโควตา

สมัครและคัดเลือก     ธ.ค. 60 – เม.ย. 61
Clearing                   3 – 6 พ.ค. 61
ประกาศผล               8 พ.ค. 61
รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน

รับสมัคร                   9 – 13 พ.ค. 61
Clearing                  26 – 28 พ.ค. 61
สอบสัมภาษณ์          4 – 5 มิ.ย. 61
ประกาศผล               8 มิ.ย. 61
รอบ 4 การรับแบบ Admission

รับสมัคร                                  6 – 10 มิ.ย. 61
สอบสัมภาษณ์ & ตรวจร่างกาย   4 – 6 ก.ค. 61
ประกาศผล                               13 ก.ค. 61
รอบ 5 การรับตรงอิสระ

ภายในเดือน ก.ค.

การจัดสอบ จะอยู่ในช่วง 24 ก.พ. – 12 เม.ย. 61

GAT/ PAT        24 – 27 ก.พ. 61

O-NET              3 – 4 มี.ค. 61

กสพท               10 มี.ค. 61

9 วิชาสามัญ      17 – 18 มี.ค. 61

วิชาเฉพาะที่คณะ/สาขาจัดสอบเอง จะอยู่ในช่วง 24 ก.พ. – 12 เม.ย. 61และไม่ทับซ้อนกับข้อสอบกลาง
 
ซึ่งเด็ก61 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเกณฑ์การรับของแต่ละคณะ/สาขา ในระบบ TCAS ได้ที่เว็บ http://tcas61.cupt.net เลยค่ะ และที่สำคัญ น้อง ๆ ควรติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องไว้นะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.trueplookpanya.com

http://tcas61.cupt.net/

Facebook: ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ