คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ & มธ. รอบ Portfolio 61

บัญชี-จุฬา-tcas61
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ & มธ. รอบ Portfolio 61

สวัสดีค่ะเด็ก61 ทุกคน พบกับพี่วีวี่อีกเช่นเคย เชื่อว่าเด็ก61 หลายคนคงเริ่มหาข้อมูลการเปิดรับสมัครในรอบที่1 ที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคมกันไปบ้างแล้ว

และในวันนี้พี่วีวี่ก็มีโครงการที่น่าสนใจของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาฯ & มธ.ที่เปิดรับในรอบที่1 Portfolio มาให้ดูกัน ถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มที่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (หลักสูตรบัญชี/ บริหารธุรกิจ/ สถิติ)

 • กำลังเรียน ม.6
 • แฟ้มผลงานการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างที่เรียนอยู่ ม.ปลาย
 • ได้เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือ ผลการแข่งอยู่ในอันดับสูงสุด 10 คนแรก
 • ใช้ GPAX
 • แฟ้มผลงานทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) (รอบ Early Admissions 2)

 • กำลังเรียน ม.6 หรือ จบม.6 หรือ เทียบเท่า
 • คะแนนสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL/ IELTS/ CU-TEP and Speaking
 • คะแนนรวมการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษและคณิต CU-AAT/ Old SAT/ New SAT
 • สอบสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.admissions.chula.ac.th/international-program.html

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขาวิชาบัญชี, บริหารธรุกิจ, ควบบัญชี (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ), ควบบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. กำลังเรียน ม.6 หรือจบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. มีภาวะความเป็นผู้นํา หรือ มีความสามารถพิเศษด้านธุรกิจ เช่น

2.1 นักเรียนที่เป็นผู้นําทีมในการแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

หรือ

2.2 นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทางด้านธุรกิจในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

หรือ

2.3 นักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

การคัดเลือก

 • พิจารณาจาก Portfolio
 • สอบสัมภาษณ์

ภาคภาษาอังกฤษ (สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ)

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. กำลังเรียน ม.6 หรือจบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีคะแนนสอบ OLD SAT และ/ หรือ NEW SAT และ/หรือ TU STAR และ/ หรือ SMART-I ทั้งนี้ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสมัครสอบ
 3. ต้องมีคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET ทั้งนี้ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสมัครสอบ

การคัดเลือก

 • การสอบสัมภาษณ์
 • พิจารณาจากคะแนนสอบมาตรฐานต่าง ๆ

โดยคะแนนขั้นต่ำและค่าน้ำหนัก มีดังนี้

โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา

ผู้สมัครโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา มีสิทธิ์สมัครโครงการลําดับที่ 1-3 ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

 1. โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
 2. โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
 3. โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=67

* อัพเดตข้อมูล 27 ส.ค. 60

และนี่เป็นเพียงตัวอย่างแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ หากน้อง ๆ คนไหนที่สนใจในด้านนี้ ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดรับค่ะ และที่สำคัญต้องติดตามการอัพเดทข้อมูลจากทางคณะอยู่เรื่อย ๆ นะคะ สำหรับวันนี้พี่วีวี่ต้องขอตัวลากันไปก่อน สวัสดีค่ะ

* โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ