วันและเวลาเปิดทำการ

WE BY THE BRAIN
ประกาศเปิดสาขา
เวลาทำการเปิดเทอม

คอร์สเปิดเทอม

เปิดเทอม 1 – 2

ปิดทำการทุกวันจันทร์

วันอังคาร – ศุกร์

เปิดทำการเวลา                10.30 น. – 20.00 น.
เรียน WE CAN ได้เวลา   13.00 น. – 20.00 น.

วันเสาร์ 

เปิดทำการเวลา                 8.30 น. – 18.30 น.
เรียน WE CAN ได้เวลา    9.00 น. – 18.00 น.

วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดทำการเวลา                 8.30 น. – 17.00 น.
เรียน WE CAN ได้เวลา    9.00 น. – 17.00 น.

คอร์สปิดเทอม

คอร์สปิดเทอม 1 (เดือนตุลาคม)

เปิดทำการทุกวัน

เปิดทำการเวลา                   8.30 น. – 18.30 น.
เรียน WE CAN ได้เวลา      9.00 น. – 18.00 น.

คอร์สปิดเทอม

คอร์สปิดภาคฤดูร้อน (Summer)

ปิดทำการทุกวันอาทิตย์

วันจันทร์ – เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดทำการเวลา                   8.30 น. – 18.30 น.
เรียน WE CAN ได้เวลา      9.00 น. – 18.00 น.

Top