WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

คอร์สกวดวิชา ภาษาไทย ม.ต้น

เรียนกับติวเตอร์ดีกรี ป.โท เอกภาษาไทยโดยตรง
คอร์สกวดวิชา-ไทย-ม.ต้น

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 62 เป็นต้นไป

ภาษาไทยเนื้อหาเยอะ พี่ยูสรุปให้กระชับ เข้มข้นใน 10 เรื่องใหญ่ 45 เรื่องย่อย เพิ่มเทคนิค Long term memory ด้วยการจดจำเป็นทำนอง จำได้ง่ายและไว ใช้ได้ในสนามสอบจริง

คอร์สภาษาไทย ม.ต้น : คอร์สนี้สรุปเนื้อหาเข้มข้นครบทุกสาระการเรียน ม.ต้น เน้นสาระหลักการใช้ภาษาและแนววิเคราะห์วรรณศิลป์ และฝึกทำโจทย์ เก็งข้อสอบกว่า 300 ข้อ

📌 สกัดเนื้อหาสำคัญให้ถึงแก่นจน Fit&Firm

📌 สะกิดแบบฝึกหัดให้แม่นยำ จนเกิด skill

📌 สะกดทุกแนวข้อสอบให้รอบด้าน จนมั่นใจ ทำได้และทำทัน

คอร์ส-ภาษาไทย-ม.ต้น-1
คอร์สเรียน-ไทย-ม.ต้น

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

“พิสูจน์คุณภาพ ทดลองเรียนฟรี” ได้ที่ WE ทุกสาขา